Kamerový monitorovací systém a káblové prepojenie

Názov zákazky: Kamerový monitorovací systém a káblové prepojenie

1. Výzva súbor PDF

2.A  Príloha č.1 Výkaz výmer súbor PDF

2.B  Príloha č.1 Výkaz výmer súbor xls

3.A  Príloha č.2 Návrh min.zml.podmienok  súbor PDF

3.B  Príloha č.2 Návrh min.zml.podmienok súbor doc

4.    Príloha č.3 Technická špecifikácia   súbor PDF