Názov zákazky: Dodávka a montáž kuchynskej linky a krytu na radiátor  pre projekt Materská škola ( 4.triedna) Obec Čaklov    

Výzva  na predloženie ponuky súbor PDF