Folklórna skupina Čaklov

Folklórna skupina ČaklovFolklórna skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevácka skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupinka milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava na uchovávanie a scénické spracovávanie piesní a najmä zvykov z obce a blízkeho okolia.

Skupina sa zúčastňuje na rôznych súťažných prehliadkach a na folklórnych slávnostiach. Svojimi piesňami a zvykmi reprezentovala svoju obec niekoľko krát nielen vo Východnej, ale aj na medzinárodnom festivale v Rumunsku v Brašove, kde s blokom "Večar vilijovi", účinkovala v programe "Od zeme k hviezdam" a taktiež na vianočnom festivale vo Višňove v poľskej republike. A musím spomenúť, že tento blok bol úspešný aj na celoslovenskej prehliadke nositeľov tradícií v Žiline, kde získali hlavnú cenu. Od r.1998 môžeme tieto krásne vianočné zvyky každoročne počúvať na štedrý deň v rozhlase a v roku 2008 sú zaznamenané aj v televízii.

Rok 2001 sa začal úspešne pre mužskú časť skupiny, ktorí sa so svojím spevom dostali až na celoslovenskú súťaž do Šale. Hneď nato v roku 2002 skupina pokrstila svoje prvé CD a MC s najkrajšími piesňami zo svojej obce a okolia. V roku 2002 skupina úspešne účinkovala vo verejnej nahrávke Cimbalparády v Čaklove a o šesť mesiacov v Sečovskej Polianke.

Skupina má vo svojom repertoári viacero speváckych blokov, ako je:

  • "Vivedzem konička"
  • "A po niže Mihaľovec"
  • "Daj bože zdrave"
    a taktiež zvyky, z ktorých nemožno nespomenúť pásmo
  • "Večar vilijovi"
  • "Vidzvihovaňe mladich"
  • "Čepčeňe mladej"
  • "U kudzeľnejchiži"

Vedúcimi folkórnej skupiny je Božena Dravecká a Ing.Jaroslav Porubän.

Fotogaleria folklórnej skupiny


Folklórna skupina Čaklov :: fotogaléria

Hlavny kontrolor a kronikár

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Koscelník
    
    

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.