Zverejnené faktúry 2011

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota Dát. zaplat. Spôsob úhrady
3729/2011 [PDF] DMJ MARKET s.r.o. Vranov n. T. - potraviny ŠJ Čaklov
648,55 €
29.12.2011
bezhotovostne
3728/2011 [PDF] Jozef Zelinka Pavlovce - zelenina a ovocie ŠJ Čaklov
405,98 €
29.12.2011 bezhotovostne
3726/2011
GRUND, Vranov n. T., IČO: 31686974 - prevedené práce Revitalizácia centra obce Čaklov
19.579,21 €
28.12.2012
bezhotovostne
3725/2011 [PDF] Prodap s.r.o. Vranov nad Topľou - Pripojovací plynovod zdravotné stredisko Čaklov
1668,68 €
21.12.2011 bezhotovostne
3720/2011 [PDF] Michal Džuka Jastrabie n. T. - vykonanie revízie v MŠ a kuchyne Čaklov
800,00 €
21.12.2011 bezhotovostne
3711/2011 [PDF] Eduard Michalov - Stolárstvo- čalúnictvo  Vranov n. T . - detské stoličky do MŠ Čaklov
959,00 €
21.12.2011 bezhotovostne
3710/2011 [PDF] Pregmal Trebišov - stôl urcený pre MŠ Čaklov
440,00 €
21.12.2011 bezhotovostne
3702/2011 [PDF] DMJ MARKET s.r.o. Vranov n. T. - mäso pre ŠJ Čaklov
471,10 €
21.12.2011 bezhotovostne
3694/2011 [PDF] DMJ MARKET s.r.o. Vranov n. T. - mäso Školská jedáleň Čaklov
410,70 €
09.12.2011
bezhotovostne
3683/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s. - zber preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
1174,22 €
21.12.2011
bezhotovostne
3676/2011 [PDF] Mital Ľubomír - Remeselné práce - plynofikácia ZŠ
3450,47 €
06.10.2011
bezhotovostne
3664/2011 [PDF] Jozef Zelinka Pavlovce - potraviny ŠJ Čaklov
406,47 €
05.12.2011
bezhotovostne
3633/2011 [PDF] Praktik textil s.r.o. Trnava - obrusy pre dôchodcov
460,00 €
23.11.2011
bezhotovostne
3625/2011 [PDF] Jozef Zelinka  Pavlovce - Potraviny pre ŠJ - Čaklov
773,80 €
18.11.2011
bezhotovostne
3624/2011 [PDF] DMJ MARKET s.r.o. Vranov n. T. potraviny pre ŠJ Vranov n. T.
457,28 €
18.11.2011 bezhotovostne
3614/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s. - zber preprava a zneškodnenie odpadu
1178,00 €
10.11.2011
bezhotovostne
3613/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s. - zber preprava a zneškodnenie odpadu
1131,26 € 10.11.2011 bezhotovostne
3591/2011 [PDF] LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava - jedálne kupóny 1184,90 € 03.11.2011 bezhotovostne
3590/2011 [PDF] DMJ MARKET s.r.o. Vranov n. T. - potraviny pre školskú jedáleň Čaklov
752,63 €
03.11.2011
bezhotovostne
3570/2011 [PDF] Marius Pedersen Vranov - zber, preprava a zneškodnenie odpadov
1769,40 €
19.10.2011
bezhotovostne
3569/2011 [PDF] Marius Pedersen Vranov - zber, preprava a zneškodnenie odpadov 1171,78 €
19.10.2011
bezhotovostne
3568/2011 [PDF] EXTRATECH s.r.o. Vranov n. T. - tovar podľa dodávky
506,49 €
19.10.2011
bezhotovostne
3553/2011 [PDF] Jozef Zelinka Pavlovce - Potraviny pre školskú jedáleň Čaklov
866,31 €
13.10.2011
bezhotovostne
3538/2011 [PDF] NORMA Prešov - riady do Školskej jedálne Čaklov
1033,22 €
25.10.2011
bezhotovostne
3515/2011 [PDF] INBAP s.r.o. Vranov nad Topľou - asfaltové práce
1352,40 €
05.10.2011
bezhotovostne
3513/2011 [PDF] BALWEEN SLOVAKIA s. r.o. Vranov n. T. - informačné tabule "Revitalizácia", "Škola", "MŠ"
444,00 €
09.10.2011
bezhotovostne
3499/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s. stredisko Vranov n. T. - odvoz zneškodnenie odpadu v obci Čaklov
1941,07 €
21.09.2011
bezhotovostne
3498/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s. stredisko Vranov n. T. VDO - nádoby
1209,00 €
21.09.2011
bezhotovostne
3497/2011 [PDF] VVS a.s. Košice - práce podľa objednávky pripojenie vodovod - nájomne byty
1116,65 €
26.09.2011
bezhotovostne
3496/2011 [PDF] PLUTKO s.r.o. Michalovce - výroba a dodanie zvislých dopravných značiek a príslušenstva
484,32 €
19.09.2011
bezhotovostne
3490/2011 [PDF] AGRATECH s.r.o. Vranov n. T. - pracovné náradie
938,07 €
29.09.2011
bezhotovostne
3483/2011 [PDF] DMJ MARKET s.r.o. Vranov n. T. - potravin ypre ŠJ pri MŠ
581,04 €
09.09.2011
bezhotovostne
3465/2011 [PDF] Extratech s.r.o. Vranov n. T. - materiál na opravu kosačky
590,00 €
02.09.2011
bezhotovostne
3464/2011 [PDF] AGRATECH s.r.o. Vranov n. T. - pracovné náradie
849,00 €
05.09.2011
bezhotovostne
3438/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s. stredisko Vranov n. T. - zber doprava zneškodňovanie odpadu v obci
1779,20 €
18.08.2011
bezhotovostne
3437/2011 [PDF] Marius Pedersen  a.s. stredisko Vranv n. T. - zber a zneškodňovanie odpadu v obci Čaklov
1160,52 €
18.08.2011
bezhotovostne
3436/2011 [PDF] Ing. Hudák Stanislav - tovar podľa špecifikácie žľab s roštami cesty I. záhumnie
442,08 €
24.08.2011
bezhotovostne
3423/2011 [PDF] Marius Pedersen stredisko Vranov n. T. - zber a zneškodňovanie odpadu v obci Čaklov
1754,30 €
25.07.2011
bezhotovostne
3422/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s. stredisko Vranov n. T. - zber a zneškodňovanie odpadu v obci - kontajnery
1124,73 €
25.07.2011
bezhotovostne
3421/2011 [PDF] ELA Vranov n. T. šachta rúra + príslušenstvo na autobusové zástavky
577,32 €
29.07.2011
bezhotovostne
3418/2011 [PDF] SBK s.r.o. dodávka a doprava kameniva
1083,96 €
27.07.2011
bezhotovostne
3417/2011 [PDF] Ing. Anton Pavúk - vypracovanie projektu stavby: Napojenie bytov nižšieho štandardu na verejný vodovod Čaklov
600,00 €
18.07.2011
bezhotovostne
3411/2011 [PDF] LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky MŠ
797,44 €
15.07.2011
bezhotovostne
3410/2011 [PDF] Peter Tirer - výroba plastových  výrobkov - vodomerné šachty
792,00 €
06.08.2011
bezhotovostne
3372/2011 [PDF] Extratech s.r.o. Vranov n. T. - nákup kosačky + silon
559,80 €
30.06.2011
bezhotovostne
3340/2011 [PDF] Jozef Zelinka Pavlovce 103 - potraviny pre ŠJ  pri MŠ Čaklov
1185,48 €
30.06.2011
bezhotovostne
3358/2011 [PDF] Eduard Michalov Nábytok prevádzka Vranov n. T. - kuchyne pre ŠJ pri MŠ Čaklov
459,00 €
27.06.2011
bezhotovostne
3357/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s. Trenčín - odpad obce Čaklov
2405,91 €
20.06.2011
bezhotovostne
3356/2011 [PDF] Marius Pedersen zber , preprava a zneškodnenie odpadu obce Čaklov
1150,29 €
20.06.2011
bezhotovostne
3314/2011 [PDF] SBK s.r.o. Vranov nad Topľou - frakcia 0/32 kamenivo - parkovisko pri kostole
1828,80 €
10.06.2011
bezhotovostne
3313/2011 [PDF] INBAP s.r.o.  Vranov n. T. - živičný kryt - parkovisko KD
1674,00 €
10.06.2011
bezhotovostne
3312/2011 [PDF]
Ondřej Fober- FOBER - nákup materiálu pre obecné účely
593,57 €
10.06.2011
bezhotovostne
3305/2011 [PDF] JAGI s.r.o. Soľ 454 - rozvoz kameniva - práce traktobager, rovnanie
655,87 €
02.06.2011
bezhotovostne
3301/2011 [PDF] Olymp Jozef Smrhola - erb štátny znak tabuľa
604,13 €
26.05.2011 bezhotovostne
3300/2011 [PDF] Šoltés Ján Vranov n. T. - vykonané revízie
EZ - bleskozvodov
448,00 €
26.05.2011
bezhotovostne
3299/2011 [PDF]
SBK s.r.o. Vranov n. T. - drvené kamenivo
432,00 €
26.05.2011
bezhotovostne
3287/2011 [PDF]
Veterinárna správa - regulácia túlavých  psov
420,00 € 25.05.2011
bezhotovostne
3282/2011 [PDF] PLUTKO s.r.o. - zvislé dopravné značky a príslušenstvo
439,20 €
18.05.2011
bezhotovostne
3270/2011 [PDF] Extratech s.r.o. Vranov n.T. - kosačka
867,00 €
18.05.2011
bezhotovostne
3259/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s.- kontajner 5766,04 €
16.05.2011
bezhotovostne
3258/2011 [PDF]
Marius Pedersen a.s. - zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
1133,99 €
16.05.2011
bezhotovostne
3245/2011 [PDF]
Jozef Zelinka - ovocie a zelenina
pre školskú jedáleň
648,98 €
09.05.2011
bezhotovostne
3233/2011 [PDF] Elektromontáze - Vincent Antoš - oprava verejného osvetlenia v obci
571,78 €
03.05.2011
bezhotovostne
3232/2011 [PDF] SBK  s.r.o. Vranov nad Topľou - drvené kamenivo
410,40 €
03.05.2011
bezhotovostne
3219/2011 [PDF]
Extratech s.r.o. Vranov n.T. - pracovné náradie
776,14 €
28.04.2011
bezhotovostne
3207/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s.- zneškodnenie odpadu 1677,55 €
18.04.2011
bezhotovostne
3206/2011 [PDF] Marius Pedersen a.s.- zneškodnenie odpadu
1163,39 €
18.04.2011
bezhotovostne
3188/2011 [PDF] Jozef Zelinka - ovocie a zelenina
pre školskú jedáleň
1034,74 €
05.04.2011
bezhotovostne
3154/2011 [PDF] Potraviny - Školská jedálen 447,72 €
28.03.2011
bezhotovostne
3144/2011 [PDF] Vývoz kontajnerov 1569,37 €
18.03.2011
bezhotovostne
3143/2011 [PDF] Zber, preprava a zneškodnenie
komunálneho odpadu
1130,71 €
18.03.2011
bezhotovostne
3140/2011 [PDF] LE CHEQUE DEJEUNER s . r . o - Jedálne kupóny 1193,40 € 15.03.2011
bezhotovostne
3123/2011 [PDF] Jozef Zelinka - ovocie a zelenina
pre školskú jedáleň
645,95 € 10.03.2011 bezhotovostne
2132/2011 [PDF] VSE - preddavková platba 438,00 € 10.03.2011 bezhotovostne
3114/2011 [PDF]   Dodanie projektovej dokumentácie
"Čaklov - Zvýšenie kapacity - ČOV".
478,22 € 10.03.2011 bezhotovostne

Zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky obce Čaklov boli dočasne zverejňované od 1.1.2011 do 28.02.2011 v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR.

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024