Zverejnené objednávky 2012


Číslo objednávky
Dodávateľ
Predmet objednávky
Hodnota objednávky
Dátum
185/2012 Alis Slovakia s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36487937
posypová soľ
21,60 €
04.12.2012
184/2012 Nábytok
Vranov n. T.
IČO: 34331085
botník pre deti MŠ
39,00 €
20.12.2012
183/2012 Nábytok
Vranov n. T.
IČO: 34331085
skrine + montáž - MŠ
306,00 €
19.12.2012
182/2012 Jozef Hurný
Soľ
IČO: 17294797
kontrola hasiacich prístrojov a dodávka nových hasiac. prístrojov
138,96 €
17.12.2012
181/2012 Ing. Marek Hurný
Soľ
IČO: 37353314
revízia hasiacich prístrojov MŠ
71,95 €
17.12.2012
180/2012 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
drogéria
85,49 €
11.12.2012
179/2012 3soft
Vranov n. T.
IČO: 36448931
tlačiareň s príslušenstvom
247,44 €
13.12.2012
178/2012 ALDA
Vranov n. T.
IČO: 44779275
kancelársky papier
69,75 €
08.12.2012
177/2012 ELMIT s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46143297
revízie 501, 502, 508
2300,00 €
08.12.2012
176/2012 Projektová dokumentácia
Humenné
IČO: 35459069
zhotovenie proj. dokumentácie I. záhumnie - chodníky
viď FA
10.12.2012
175/2012 EDISON SK s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46694447
oprava verejného osvetlenia
250,00 €
04.12.2012
174/2012 Michal Dvorjak
Čierne nad Topľou
IČO: 46302701
vypracovanie PHSR
2500,00 €
04.12.2012
173/2012 OFSETA
Vranov n. T.
IČO: 35344644
tlač tašiek, kalendárov, pier
113,52 €
04.12.2012
172/2012 Nábytok
Vranov n. T.
IČO: 34331085
kancelárske stoličky MŠ
289,00 €
04.12.2012
171/2012 ELMIT s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46143297
materiál na výrobu vianočných ozdôb
1117,10 €
30.11.2012
170/2012 3soft
Vranov n. T.
IČO: 36448931
tlačiareň
202,50 €
03.12.2012
169/2012 Peter Tirpák
Vranov n. T.
IČO: 35342358
oprava signalizačného zariad. OcÚ
46,45 €
21.11.2012
168/2012 FOBER - Fober Ondrěj
Vranov n. T.
IČO: 34331956
spotrebný materiál MŠ
44,08 €
30.11.2012
167/2012 Ing. Onderko Marián
Vranov n. T.
IČO: 33274215
vypracovanie znaleckého posudku
120,00 €
28.10.2012
166/2012 Stanislav Kmec geodét
Vranov n. T.
IČO: 40052150
geometrický plán RO
1600,00€ 26.11.2012
165/2012 EDISON SK s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46694447
elektromateriál
114,40 €
26.11.2012
164/2012 DD21
Mirka Nešporu
Prešov
IČO: 43818030
tonery do tlačiarni
127,45 €
16.11.2012
163/2012 Ing. Kornel Acs
Nové Zámky
IČO: 43760112
vypracovanie projektov
500,00 €
16.11.2012
162/2012 3soft
Vranov n. T.
IČO: 36448931
náhradný zdroj k PC
228,00 €
13.11.2012
161/2012 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
darčeky pre dôchodcov
186,48 €
13.11.2012
160/2012 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
čistiace prostriedky DS
52,76 €
03.10.2012
159/2012 Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz odpadu
viď FA
03.10.2012
158/2012 ALDA
Vranov n. T.
IČO: 44779275
kancelárske potreby ŠJ
220,02 €
05.11.2012
157/2012 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
materiál na opravy KD
27,50 €
30.10.2012
156/2012 CART PRINT s.r.o.
Nitra
IČO: 34131159
tlačivá daňové priznania
15,64 €
30.11.2012
155/2012 Michal Husák
Ďurďoš
IČO: 33273740
čistenie komínov
240,00 €
05.11.2012
154/2012 EDISON SK s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46694447
elektromateriál
46,80 €
25.10.2012
153/2012 Fober Ondrej
Vranov n. T.
IČO: 34331956
materiál na opravy
42,98 €
30.10.2012
152/2012 Kalman Dušan
Vechec
IČO: 14325462
dovoz štrku
24,00 €
24.10.2012
151/2012 Stanislav Kmec geodét
Vranov n. T.
IČO: 40052150
vyhotovenie GO plánu
500,00 €
24.10.2012
150/2012 VVS spol s.r.o.
Košice
IČO: 36570460
pripojenie merač
167,14 €
09.10.2012
149/2012 VVS spol s.r.o.
Košice
IČO: 36570460
pripojenie merač byt.501
167,14 €
09.10.2012
148/2012 IFOsoft v.o.
Prešov
IČO: 31666108
inšt. štatistika
28,39 €
30.08.2012
147/2012 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
čistiace prostriedky OcÚ
57,37 €
17.10.2012
146/2012 Dzurik Miroslav
Vranov n.T.
IČO: 41390202
deratizácia RO
206,00 €
22.10.2012
145/2012 Dzurik Miroslav
Sídl. Lúčna 2717/32
IČO: 41390202
deratizácia rómskej osady
520,00 €
22.10.2012
144/2012 Zdravotnícke pomôcky u Michaela
IČO: 46561650
ochr. prac. pomôcky pre MŠ, ŠJ
480,06 €
04.10.2012
143/2012 Profil Invest Slovakia a.s.
Hronského 1811
Vranov n. T.
IČO: 36823945
žalúzie OcÚ
po realizácií
15.10.2012
142/2012 Zdravotnícke pomôcky u Michaela
IČO: 46561650
ochr. prac. pomôcky pre ŠJ
304,44 €
04.10.2012
141/2012 Fober Ondrěj - FOBER
Vranov n. T
IČO: 34331956
spotreb. materiál oprava vodovodnej prípojky k rómskym bytovkám
204,42 €
29.09.2012
140/2012 Fober Ondrěj - FOBER
Vranov n. T
IČO: 34331956
spotrebný materiál opravy MŠ, rómske bytovky
122,83 €
28.09.2012
139/2012 Enviroline s.r.o.
Košice
IČO: 31713645
Doplnenie projektovej dokumnetácie Čaklov-zvýšenie kapacity ČOV
po realizácii
08.10.2012
138/2012 Štýl Ivanov
Vranov n. T.
IČO: 36498548
oprava krovinorezov
41,52 €
27.09.2012
137/2012 EDISON SK s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46694447
verejné osvetlenie
16,46 €
21.09.2012
136/2012 UMP s.r.o.
Popradská
Košice
IČO: 3621674
propagačný materiál
175,00 €
04.10.2012
135/2012 MIRAD s.r.o.
Bardejovská 23
Prešov
IČO: 36653993
vodomery
36,86 €
02.10.2012
134/2012 HUDÁK spol. s.r.o.
Čaklov 52
IČO: 36464562
oplotenie cintorína
po vykonaní prác viď FA
03.07.2012
133/2012 Plutko s.r.o.
Priemyselna 1
071 01 Michalovce
IČO: 36580040
dopravné značky
109,92 €
26.09.2012
132/2012 ALDA
Vranov n. T.
IČO: 44779275
kancelársky papier
69,75 €
24.09.2012
131/2012 NORMA
Konštatínova 7
Prešov
IČO: 31291295
pre ŠJ rezák na potraviny
po dodaní tovaru FA
24.09.2012
130/2012 Elsatex
Vranov n. T.
IČO: 10804692
chladnička MŠ
517,99 €
21.09.2012
129/2012 PRAKTIKT textil s.r.o.
Strážske
IČO: 17702097
darčeky dôchodcom
1107,84 €
20.09.2012
128/2012 MIRAD s.r.o.
Prešov
IČO: 36653993
vodoinštalačný materiál
305,92 €
11.09.2012
127/2012 ALDA
Vranov n. T.
IČO: 36463116
kancelárske potreby
82,69 €
11.09.2012
126/2012 VT _KANAL s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46515283
montáž vodomerov
1192,00 €
17.09.2012
125/2012 EDISON SK s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46694447
elektromateriál
41,38 €
11.09.2012
124/2012 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny pre ŠJ
viď faktúry
05.09.2012
123/2012 Elsatex
Vranov n. T.
IČO: 10804692
chladnička do MŠ
348,00 €
05.09.2012
122/2012 FOBER - Fober Ondřej
Vranov nad Topľou
IČO: 3331956
materiál šatne
398,89 €
31.08.2012
121/2012 DD21
Mirka Nešporu
Prešov
IČO: 43818030
toner do tlačiarne
127,45 €
10.09.2012
120/2012 Mária Kolesárová
Vranov n. T.
IČO: 332621211
spotrebný materiál OcÚ
88,13 €
05.09.2012
119/2012 Mária Kolesárová
Vranov n. T.
IČO: 332621211
spotrebný materiál MŠ
79,71 €
05.09.2012
118/2012 UNI.GARAŽ s.ro.
Michalovce
IČO: 44681097
plechová garáž
490,00 €
30.08.2012
117/2012 DMJ MARKET  s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
drogéria
208,62 €
23.08.2012
116/2012 FOBER - Fober Ondrěj
Vranov nad Topľou
IČO: 34331956
opravy na obec. budovách
212,57 €
01.08.2012
115/2012 EDISON SK s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46694447
elektromateriál
39,03 €
31.08.2012
114/2012 Ing. M. Popovič
Vranov n. T.
IČO: 14323753
spotrebný materiál
7,69 €
31.08.2012
113/2012 3soft
Vranov n. T.
IČO: 36448931
oprava PC sieti na OcÚ
192,60 €
27.08.2012
112/2012 Elsatex
Vranov n. T.
IČO: 10804692
nákup mrazničky do ŠJ
348,00 €
23.08.2012
111/2012 Ing. Rastislav Tapšák
Prešov
IČO: 45674191
zabezpečenie VO externy manažment Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV
100,00 €
28.08.2012
110/2012 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
pomocné ochr. pomôcky
148,80 €
21.08.2012
109/2012 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
pracovné náradie
964,00 €
21.08.2012
108/2012 Blaho Ján Ing. EDISON
Vranov n. T.
IČO: 46694447
elektroinštalačný materiál
14,02 €
03.08.2012
107/2012 EDISON
ING. Ján Blaho
Vranov n. T.
IČO: 33270473
elektromateriál oprava šatní športovci
79,48 €
13.08.2012
106/2012 KAISER + KRAFIT s.r.o.
Nitra
IČO: 336786080
skrine MŠ
446,40 €
07.08.2012
105/2012 IFOsoft v.o.
Prešov
IČO: 31666108
PC prog. vybavenie "štatistika"
39,60 €
13.08.2012
104/2012 FOBER - Fober Ondrěj
Vranov nad Topľou
IČO: 34331956
všeobecný materiál
212,57 €
30.07.2012
103/2012 Extratech s.r.o.
Vranov nad Topľou
IČO: 36463825
materiál na opravy kosačiek
126,60 €
25.07.2012
102/2012 Mária Kolesárová
Prešovská 553
Vranov n. T.
všeobecný materiál
89,81 €
30.07.2012
101/2012 IFosoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
inštalácia mzdy
29,40 €
26.07.2012
100/2012 INBAP s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 447000571
asfaltovanie rómska osada
2450,04 €
09.07.2012
99/2012 OFSETA
Vranov n. T.
IČO: 35344644
tlač čaklovského občasník
229,20 €
16.07.2012
98/2012 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
oprava píly
114,00 €
18.07.2012
97/2012 Regena ES s.r.o.
Strážske
IČO: 36766879
odpočet merača tepla a vyúčtovanie plynu na zdr. stredisku
33,25 €
15.07.2012
96/2012 Peter Tirpák
Vranov n. T.
IČO: 35342358
práca na alarme OcÚ
156,71 €
06.07.2012
95/2012 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
oprava píly
114,00 €
12.07.2012
94/2012 Poradca podnikateľa
Žilina
IČO: 31592503
publikácia mzdy 2013
51,02 €
30.05.2012
93/2012 Ela
Vranov nad Topľou
IČO: 36445835
materiál na prepojenie kanalizácie
192,41 €
18.06.2012
92/2012 Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária
Vranov nad Topľou
IČO: 40055469
real. VO v oblasti odpadu
1680,00 €
28.06.2012
91/2012
FOBER - Fober Ondřej
Vranov n. T.
IČO: 34331956
všeobecný materiál na opravy
22,20 €
29.06.2012
89/2012 STAPAX s.r.o.
Soľ
IČO: 44142676
prevedenie zemných prác a podkládky v rómskej osade
350,00 €
27.06.2012
88/2012 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
oprava kosačky
465,00 €
27.06.2012
87/2012 Ing. Marián Onderko
Vranov n. T.
DIČ: 1020775195
vypracovanie znaleckého posudku parciel
100,00 €
14.06.2012
86/2012 ALDA s.r.o.
Dobrianskeho 2569
Vranov n. T.
IČO: 36463116
kancelárske potreby pre OcÚ
97,00 €
25.06.2012
85/2012 ALDA s.r.o.
Dobrianskeho 2569
Vranov n. T.
IČO: 36463116
kancelárske potreby pre ŠJ
61,67 €
25.06.2012
84/2012 ITModel
Vranov n. T.
IČO: 43596126
oprava servis PC
93,00 €
04.06.2012
83/2012 ALDA s.r.o.
Dobrianskeho 2569
Vranov n. T.
IČO: 36463116
kancelárske potreby
69,75 €
13.06.2012
82/2012 VODOSTAV s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36467944
práce spojené s búraním domu 138
3979,92 €
30.05.2012
81/2012 Stavomont Humenné
IČO: 31733883
betónové poklopy
95,62 €
23.05.2012
80/2012 Stanislav Kmec
Vranov n. T.
IČO: 40052150
geodetické práce
250,00 €
24.05.2012
79/2012 Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz odpadu
po vystavení FA
11.06.2012
78/2012 Jana Lojanová
Excel Plus
Michalovce
IČO: 46069399
CD historická prezentácia obce
150,00 €
31.05.2012
77/2012 Štýl Ivanov s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36498548
oprava kosačiek
33,65 €
22.05.2012
76/2012
DD21 s.r.o.
Mirka Nešpora
Prešov
IČO: 43818030
valec do kopírky + papier
353,27 €
28.05.2012
75/2012
Nábytok
Vranov n. T.
IČO: 34331085
rohová lavica OcÚ
229,00 €
28.05.2012
74/2012
VVS spol s.r.o.
Košice
IČO: 36570460
montáž vodomera v KD
178,46 €
21.05.2012
73/2012
Jaroslav Hroš
Vranov n. T.
IČO: 14324253
stôl, stoličky OcÚ
145,00 €
28.05.2012
72/2012
Štýl Ivanov s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36498548
spotrebný materiál
70,50 €
10.05.2012
71/2012
IFOsoft v.s.o.
Prešov
IČO: 31666108
metodická pomoc
55,92 €
16.05.2012
70/2012
Nomiland s.r.o.
Košice
IČO: 46353119
poličky + stoličky pre OcÚ
480,00 €
21.05.2012
69/2012
Balween .s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44994885
stravné listky ŠJ žiaci, učitelia
1068,00 €
04.05.2012
68/2012 Balween .s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44994885
informačná tabuľa dodávka montáž Revitalizácia rómskej osady
384,00 €
02.04.2012
67/2012 STAPAX s.r.o.
Soľ
IČO: 44142676
práce dodávka kanalizačné prípojky rómska osada
po uhradení FA
30.04.2012
66/2012 Mária Kolesárová
Vranov n. T.
IČO: 33261211
spotrebný materiál obec. účely
146,92 €
30.04.2012
65/2012 Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz KO a kontajnerov
po uhradení FA
27.04.2012
64/2012 3soft Vranov n. T.
IČO: 36448931
PC potreby kancelársky papier A4
40,20 €
03.05.2012
63/2012 STAPAX s.r.o.
Soľ
IČO: 44142676
práce kanalizačné prípojky rómska osada
viď faktúry
03.05.2012
62/2012 Kalman Dušan
Vechec
IČO: 14325462
štrk rómska osada
viď pokladničné doklady
03.05.2012
61/2012 Štýl Ivanov
Vranov n. T.
IČO : 36498548
náhradné diely do kosačiek
288,30 €
26.04.2012
60/2012 FOBER - Fober Ondrej
Vranov n.T.
IČO: 34331956
spotrebný materiál
26,35 €
30.04.2012
59/2012 TAPAX s..r.o. Soľ
IČO: 44142676
kanalizačné prípojky rómska osada
Hodnota viď faktúra
30.04.2012
58/2012 EDISON Ing. Blaho Ján
IČO: 33270473
oprava verejného osvetlenia
346,56 €
20.04.2012
57/2012 ALDA s.r.o.
Dobrianskeho 2569
Vranov n. T.
IČO: 36463116
kancelárske potreby
148,34 €
01.03.2012
56/2012 Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz komunálneho odpadu + kontajnerov
po uhradení faktúr
26.04.2012
55/2012 Mirad s.r.o. Prešov
IČO: 36653993
liatinové poklopy rómska osada
1658,67 € a 1666,88 €
23.04.2012
54/2012 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ
Hodnota viď faktúry
14.04.2012
52/2012
Elektroservis  s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44602731
ohrievacie telesá
216,00 €
03.04.2012
51/2012
ALDA s.r.o.
Dobrianskeho 2569
Vranov n. T.
IČO: 36463116
kancelársky papier
69,75 €
10.04.2012
50/2012
ITES s.r.o.
Vranov.n. T.
IČO: 31680259
analýza vody
po vykonaní viď FA
11.04.2012
49/2012
FEREX s.r.o.
Nitra
IČO: 176822558
nákup kontajnerov - smetných nádob
po dodaní tovaru viď FA
11.04.2012
48/2012 EDISON - Ing. Ján Blaho
Vranov n.T.
IČO: 33270473
spotrebný elektromateriál
93,15 €
30.03.2012
47/2012 Mária Kolesárová
Prešovská 553
Vranov n. T.
IČO: 332621211
spotrebný materiál
60,41 €
02.04.2012
46/2012 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
pracovné náradie
125,59 €
02.04.2012
45/2012 SHR Demeter Marián
Čaklov 55
IČO: 31960227
valcovanie ihriska
36,00 €
24.03.2012
44/2012 Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz komunálneho odpadu a kontajnerov 4/2012

03.04.2012
43/2012 RVC PREŠOV
IČO: 31954120
školenie zamestnanca
17,00 €
19.03.2012
42/2012 STAPAX s.r.o.
Soľ
IČO: 44142676
zemné práce
480,00 €
26.03.2012
41/2012 UNI GARAŽ s.r.o.
Okružná
Michalovce
IČO: 44681097
plechová garáž
490,00 €
27.03.2012
40/2012 JOKI TRANS s.r.o.
Slovenská Kajňa
IČO: 36516309
preprava elektrocentrály
120,00 €
27.03.2012
39/2012 DD21 s.r.o.
Mirka Nešpora
Prešov
IČO: 43818030
toner do tlačiarne
127,45 €
20.03.2012
38/2012 VVS a.s. Košice
IČO: 36570460
oprava vodomera ZS
53,93 €
22.03.2012
37/2012 Mária Kolesárová
Prešovská 553
Vranov n. T.
IČO: 332621211
materiál opravy v KD
66,08 €
29.02.2012
36/2012 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
PC programová inštalácia prechod na r.2012
249,79 €
01.03.2012
35/2012 Clematis Čaklov
IČO : 31960758
vence MŠ
120,00 €
08.03.2012
33/2012 Vranovské novinky
Sídl.1. Mája
Vranov n. T.
IČO: 30620791
inzercia
64,80 €
01.03.2012
32/2012 Daniela Girmanová
Čemerianska 131
Vranov n. T.
IČO: 34899618
pečiatky pre OcÚ
60,00 €
05.03.2012
31/2012 EDISON - Ing.Ján Blaho
IČO: 33270473
elektromateriál
 
51,91 €
15.02.2012
30/2012 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
inštalácia programov PC
69,54 €
01.03.2012
29/2012 Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnerov
1142,21 €
02.03.2012
28/2012 FOBER - Fober Ondrej
Sídlisko Okulka 11/9
Vranov n. T.
IČO: 34331956
materiál na opravu bytovky 502, ŠJ, KD
176,21 €
07.02.2012
27/2012 Autoservis
Vranov n. T.
IČO: 36422385
oprava služobného auta ŠKODA Fábia
114,63 €
28.02.2012
26/2012 Michal Dvorjak
Čierne n.T.
IČO: 46302701
spracovanie  žiadosti ČOV a kanalizácia
200,00 €
24.02.2012
25/2012 Ela
Budovateľská
Vranov n. T.
IČO: 36445835
spotrebný tovar
19,93 €
24.10.2011
24/2012 SHR Demeter Marián
Čaklov 55
odhŕňanie snehu v obci Čaklov
216,00 €
15.02.2012
23/2012 SHR Demeter Marián
Čaklov 55
odhŕňanie snehu pri Dome smútku Čaklov
24,00 €
20.02.2012
22/2012 Alda s.r.o.
Dobrianskeho 2569
Vranov n. T.
kancelárske potreby
339,71 €
02.01.2012
21/2012 Alda s.r.o.
Dobrianskeho 2569
Vranov n. T.
papier na voľby do NR SR
83,70 €
13.02.2012
20/2012 DD21 s.r.o.
Mirka Nešpora
Prešov
toner do tlačiarní - voľby do NR SR
127,45 €
01.02.2012
19/2012 IFOsoft v. o. s.
Sabinovská 36
Prešov
program byty
47,76 €
16.02.2012
18/2012 Blaho Ján EDISON
Prešovská 537
Vranov n. T.
oprava darlingu bytovka súp. č. 502
34,50 €
03.02.2012
17/2012 WebHouse s.r.o.
Paulínska 20,
Trnava
predĺženie registrácie  domény "obeccaklov" na rok 2012
19,92 €
13.02.2012
16/2012 DD21 s.r.o.
Mirka Nešpora
Prešov
objednávka antivírusového programu na 1 r. na 4 PC
132,00 €
07.02.2012
15/2012 FOBER - Fober Ondrej
Sídlisko Okulka 11/9
Vranov n. T.
materiál oprava bytovky súp. č.502
34,85 €
27.01.2012
14/2012 SHR Demeter Marián
Čaklov 55
odhŕňanie snehu 240,00 €
03.02.2012
13/2012 FOBER - Fober Ondrej
Sídl. Okulka 11/9
Vranov n. T.
materiál na opravu darlingu bytovky č.501
143,16 €
30.01.2012
12/2012 IFOsoft v. o. s.
Sabinovská 36
Prešov
program MZDY 12 01
58,20 €
26.01.2012
11/2012 Blaho Ján EDISON
Prešovská 537
Vranov n. T.
elektromateriál
37,11 €
26.01.2012
10/2012

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
Košice

obnovenie prevádz. plomby na VO Čaklov pri súp.č. 48
8,40 €
01.02.2012
09/2012 Marius Pedersen  a.s.
prevádzka Vranov n. T.
Herlianska
vývoz odpadu na február/2012
vývoz kontajnery: 584,66 €
vývoz komunálny odpad: 1142,21 €
02.02.2012
08/2012 SHR Demeter Marián
Čaklov 55
odhŕňanie snehu
24,00 € 20.01.2012
07/2012 Alda s.r.o.
Dobrianskeho 2569,
Vranov n. T.
tovar podľa vlastného výberu
125,05 €
03.01.2012
06/2012
Blaho Ján Ing. EDISON
Prešovská 537
Vranov n.T.
demontáž vianočného osvetlenia
198,36 €
13.01.2012
05/2012
ALDA s.r.o.
Dobrianskeho 2569
Vranov n.T.
tovar podľa vlastného výberu
98,04 €
05.01.2012
04/2012
DD21 s.r.o.
Mirka Nešpora Prešov
tonery do tlačiarní
227,40 €
11.01.2012
03/2012
3soft Vranov n. T.
IČO: 36448931
nákup scaner, skartovací stroj, počítačový klúč
163,30 €
13.01.2012
01/2012 Vranovské novinky
Mgr.Ladislav Krivda
Námestie slobody 6
09301 Vranov n.T.
inzercia 48,60 €
02.01.2012

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024