Zverejnené faktúry 2013

Číslo faktúry Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia Hodnota Dát. zaplat. Spôsob úhrady
3655/2013 VVS a.s. Košice
IČO : 36 570 460
vodné, stočné obecné budovy 1280,92 € 30.12.2013 PP
3654/2013 Moder Efekt s.r.o.
IČO : 46 604 545
vertikálne žalúzie 283,04 € 30.12.2013 PP
3653/2013 3 soft Vranov n. T.
IČO : 36448931
nastavenie PC 27,60 € 30.12.2013 PP
3652/2013 INPROST Bratislava
IČO: 31363091
tlačivá k dani z nehnuteľnosti 29,25 € 30.12.2013 PP
3651/2013 Moder Efekt s.r.o.
IČO : 46 604 545
žalúzie KD 449,72 € 30.12.2013 PP
3650/2013 Michal Zelinka Pavlovce
IČO : 47013087
zelenina, ovocie 144,82 € 30.12.2013 PP
3649/2013 Pekáreň Mižovová Anna Zámutov
IČO : 34896848
potraviny chlieb pečivo 187,88 € 30.12.2013 PP
3648/2013 Agromix V.O.S. s.r.o. Sedliská
IČO : 31719627
potraviny ŠJ 133,05 € 30.12.2013 PP
3647/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 352,37 € 30.12.2013 PP
3646/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 311,03 € 30.12.2013 PP
3645/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 148,97 € 30.12.2013 PP
3644/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 148,79 € 30.12.2013 PP
3643/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 119,72 € 30.12.2013 PP
3642/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 90,25 € 30.12.2013 PP
3641/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 29,81 € 30.12.2013 PP
3640/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 9,88 € 30.12.2013 PP
3639/2013 UNI Garáž Michalovce
IČO : 44681097
garáž 1190,00 € 23.12.2013 PP
3638/2013 Kooperatíva a.s. Bratislava
IČO : 00585441
poistenie snežný pluh 40,80 € 20.12.2013 PP
3637/2013 Ing. Halgáš Ján Vranov n. T.
IČO : 40055469
výberové konania 840,00 € 30.12.2013 PP
3636/2013 Slovenská pošta a.s Banská Bystrica
IČO : 36631124
časopis pre MŠ 31,20 € 20.12.2013 PP
3635/2013 IRIS a.s. Bratislava
IČO : 35926376
časopis Mesiac v škôlke 21,90 € 20.12.2013 PP
3634/2013 ELARIN s.r.o. Trnkov
IČO : 45240841
didaktické pomôcky Rozprávky 378,70 € 20.12.2013 PP
3632/2013 ASTHERM s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36605352
dvere v KD 1482,43 € 23.12.2013 PP
3631/2013 3 soft Vranov n. T.
IČO : 36448931
PC + príslušenstvo 730,06 € 19.12.2013 PP
3630/2013 EDISON SK s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 46694447
montáž vianočného osvetlenia 399,60 € 23.12.2013 PP
3629/2013 VP-TECHNIKA s.r.o. Strážske
IČO : 46912231
pracovné náradie AČ 736,33 € 19.12.2013 PP
3628/2013 VVS a.s.Košice
IČO : 36570460
stočné 495, 508 421,64 € 23.12.2013 PP
3627/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 317,83 € 30.12.2013 PP
3626/2013 Medvec Milan SHR
IČO : 42080738
zemiaky ŠJ 60,00 € 30.12.2013 PP
3625/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 39,59 € 30.12.2013 PP
3624/2013 VP-Technika s.r.o. Strážske
IČO : 46912231
ochranné pracovné prostriedky AČ 139,99 € 19.12.2013 PP
3623/2013 JUDr. Uhlík Ján Vranov n. T.
IČO : 37943324
právne služby 135,00 € 30.12.2013 PP
3622/2013 Orange Slovensko a.s.Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 104,30 € 16.12.2013 PP
3621/2013 TIRO Vranov n. T.
IČO: 36445053
hračky MŠ 600,00 € 16.12.2013 PP
3620/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 10,50 € 16.12.2013 PP
3619/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 339,16 € 30.12.2013 PP
3618/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 270,90 € 30.12.2013 PP
3617/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 21,12 € 30.12.2013 PP
3616/2013 Medvec Milan SHR
Čaklov
IČO : 42080738
zemiaky ŠJ 240,00 € 30.12.2013 PP
3615/2013 Pekáreň Mižovová Anna
Zámutov
IČO: 34896848
chlieb, pečivo ŠJ 155,28 € 30.12.2013 PP
3614/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 90,61 € 30.12.2013 PP
3613/2013 DMJ Market s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 20,93 € 30.12.2013 PP
3612/2013 HOOK s.r.o. Košice
IČO : 36216224
program školské ovocie 9,03 € 30.12.2013 PP
3611/2013 Marius Pedersen a.s. Vranov n.T.
IČO : 34115901
vývoz smetných nádob 1305,59 € 30.12.2013 PP
3610/2013 VSE a.s. Košice
IČO : 36211222
elektrická energia - trafostanica 833,36 € 16.12.2013 PP
3609/2013 JUGOMA s.r.o. Sečovce
IČO : 36599921
radlica na odhŕňanie snehu 827,04 € 16.12.2013 PP
3608/2013 Marius Pedersen a.s. Vranov n. T.
IČO : 34115901
vývoz kontajnerov RO 821,73 € 30.12.2013 PP
3607/2013 ZMOS Bratislava
IČO : 00584614
členský príspevok na rok 2014 409,78 € 30.12.2013 PP
3606/2013 Slovak Telecom Bratislava
IČO : 35763469
telefón MŠ 46,13 € 16.12.2013 PP
3605/2013 GRAF-COPY Vranov n. T.
IČO : 40552586
diár, taška, kalendár 115,94 € 16.12.2013 PP
3604/2013 IURA Edition s.r.o. Bratislava
IČO : 313488262
ROPO a obcí 69,60 € 16.12.2013 PP
3603/2013 SLOVAK TELECOM Bratislava
IČO : 35763469
telefón MŠ 38,06 € 16.12.2013 PP
3602/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 131,66 € 09.12.2013 PP
3601/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 45,54 € 09.12.2013 PP
3600/2013 Slovenský pozemkový fond
Bratislava
IČO : 17335345
odkúpenie pozemku od SPF (pod bytovkou č.502) 4387,00 € 10.12.2013 PP
3599/2013 FEREX s.r.o.
Nitra
IČO : 17682258
kontajner plechový, kontajner plastový 902,00 € 16.12.2013 PP
3598/2013 VT KANAL s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46515283
výmena potrubia MŠ 279,00 € 16.12.2013 PP
3597/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice
IČO : 44291809
plyn obecné budovy 1340,00 € 16.12.2013 PP
3596/2013 Ing.Michal Dvorjak
Čierne nad Topľou
IČO : 33271887
vypracovanie žiadosti - terénna sociálna práca 300,00 € 16.12.2013 PP
3595/2013 Ing.Michal Dvorjak
Čierne nad Topľou
IČO : 33271887
vypracovanie žiadosti - kamerový systém 200,00 € 16.12.2013 PP
3594/2013 INPROST s.r.o. Bratislava
IČO 31363091
obecné noviny 2014 52,00 € 16.12.2013 PP
3593/2013 Michal Zelinka Pavlovce
IČO : 47013087
potraviny ŠJ 371,26 € 09.12.2013 PP
3592/2013 HOOK s.r.o. Košice
IČO : 36216224
potraviny ŠJ 8,60 € 09.12.2013 PP
3591/2013 Obec Čaklov
IČO : 00332291
príspevok zo SF strava zamestnanci 7,84 € 16.12.2013 PP
3590/2013 SESO s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 170822480
strava zamestnanci 39,52 € 16.12.2013 PP
3589/2013 Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava
IČO : 00585441
povinné zmluvné poistenie traktor 40,80 € 04.12.2013 PP
3588/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 273,68 € 04.12.2013 PP
3587/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 34,13 € 04.12.2013 PP
3586/2013 Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava
IČO : 00585441
poistenie aktivačných pracovníkov 108,00 € 02.12.2013 PP
3585/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 266,63 € 02.12.2013 PP
3584/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 169,12 € 02.12.2013 PP
3583/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 54,80 € 02.12.2013 PP
3582/2013 Elsatex Vranov n.T.
IČO : 10804692
školské potreby 277,94 € 02.12.2013 PP
3581/2013 Východoslovenská energetika a.s. Košice
IČO : 36211222
elektrina trafostanica zálohová 610,00 € 04.12.2013 PP
3580/2013 EUROKOMAX s.r.o. Prešov
IČO : 43957749
ohrievače 2 ks 418,38 € 04.12.2013 PP
3579/2013 Ing. Jozef Dobrocký Sedliská
IČO : 41388933
monitoring skládky 398,40 € 04.12.2013 PP
3578/2013 Slovenský pozemkový fond Bratislava
IČO : 17335345
nájom pôdy od SPF - trafostanica SPTŠ 3,32 € 04.12.2013 PP
3577/2013 ČSOB Leasing s.r.o. Bratislava
IČO : 35704713
1 splátka s poistným traktor Zetor 13,00 € 27.11.2013 PP
3576/2013 JUGOMA spol.s.r.o.Sečovce
IČO : 36599921
traktor ZETOR 23.994,00 € 27.11.2013 PP
3575/2013 AGROMIX v.o.s. s.r.o. Sedliská
IČO : 31719627
potraviny ŠJ 172,90 € 27.11.2013 PP
3573/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 72,66 € 27.11.2013 PP
3572/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 20,06 € 27.11.2013 PP
3571/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 17,16 € 27.11.2013 PP
3570/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 172,55 € 27.11.2013 PP
3569/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 92,29 € 27.11.2013 PP
3568/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 81,67 € 27.11.2013 PP
3567/2013 INBAP s.r.o.Vranov n. T.
IČO : 44700571
rekonštrukcia chodníka II.záhumne 35.508,10 € 27.11.2013 PP
3566/2013 VT-KANAL s.r.o.Vranov n.T.
IČO : 46515283
prebíjanie čistenie odpad.potrubia 501 111,95 € 27.11.2013 PP
3565/2013 POMTEX Ing. Dušan Cicko Vranov n. T.
IČO : 14322072
školské potreby 332,00 € 21.11.2013 PP
3564/2013 UMP s.r.o. Košice
IČO : 36216674
informačné propagačný materiál 210,00 € 22.11.2013 PP
3563/2013 DD21 s.r.o. Prešov
IČO : 43818030
valec do kopírky 322,46 € 22.11.2013 PP
3562/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 76,20 € 22.11.2013 PP
3561/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 383,08 € 25.11.2013 PP
3560/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 240,25 € 25.11.2013 PP
3559/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 186,48 € 25.11.2013 PP
3558/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 181,69 € 25.11.2013 PP
3557/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 163,22 € 25.11.2013 PP
3555/2013 HOOK s.r.o. Košice
IČO : 36216224
projekt - školské ovocie ŠJ 8,60 € 25.11.2013 PP
3554/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 94,27 € 25.11.2013 PP
3553/2013 UNIQA poisťovňa a.s. Bratislava
IČO : 00653501
poistka OcÚ,KD,OZS,MŠ 1496,40 € 22.11.2013 PP
3552/2013 Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava
IČO : 00585441
poistka nájomné byty 518,14 € 22.11.2013 PP
3551/2013 Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava
IČO : 00585441
havarijná poistka - Fabia Combi 74,70 € 22.11.2013 PP
3550/2013  Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava
IČO : 00585441
povinné zmluvné poistenie -Fábia Combi  48,00 €  22.11.2013 PP
3549/2013  Allianz Slovenská poisťovňa a.s.Bratislava
IČO : 00151700
povinné zmluvné poistenie - vozík   14,44 €  22.11.2013 PP
3548/2013  LASER ART NOVA s.r.o. Prievidza
IČO : 47110121
kľúčenky  50,00 €  22.11.2013 PP
3547/2013 MILCON s.r.o. Dolný Kubín
IČO : 47039442 
 lavičky + koše do parku 629,95 €  15.11.2013 PP
3546/2013  DD21 s.r.o. Prešov
IČO : 43818030
 toner  232,42 €  15.11.2013 PP
3545/2013  DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
 potraviny ŠJ 152,82 €  18.11.2013 PP
3544/2013  DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
 potraviny ŠJ 126,11 €  18.11.2013 PP
3543/2013 Jozef Smrhola - Olymp Santovka
IČO : 32581190 
 vlajka voľby  55,00 €  18.11.2013 PP
3542/2013  DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
 potraviny ŠJ  529,75 €  18.11.2013 PP
3541/2013  DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
 potraviny ŠJ 297,38  €  18.11.2013 PP
3540/2013  DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
 potraviny ŠJ 251,84  €  18.11.2013 PP
3539/2013 Pekáreň Mižová Anna Zámutov
IČO : 34896848
chlieb, pečivo ŠJ 231,74 € 18.11.2013 PP
3538/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 194,02 € 18.11.2013 PP
3537/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 23,81 € 18.11.2013 PP
3536/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 10,50 € 18.11.2013 PP
3535/2013 HOOK s.r.o. Košice
IČO : 36216224
projekt - školské ovocie ŠJ 8,00 € 18.11.2013 PP
3534/2013 Spektrum s.r.o. Stropkov
IČO : 31708617
inzercia 83,80 € 13.11.2013 PP
3533/2013 Marius Pedersen a.s. Vranov  n.T.
IČO : 34115901
vývoz smetných nádob 1804,90 € 27.11.2013 PP
3532/2013 Marius Pedersen a.s. Vranov  n.T.
IČO : 34115901
vývoz kontajnerov 1792,36 € 27.11.2013 PP
3531/2013 Marius Pedersen a.s. Vranov  n.T.
IČO : 34115901
vrecia 108,00 € 27.11.2013 PP
3530/2013 UNION poisťovňa a.s. Bratislava
IČO : 31322051
poistenie Domu smútku a oplotenia 369,79 € 15.11.2013 PP
3529/2013 JUDr.Ján Uhlík Vranov n.T.
IČO : 37943324
právne služby 135,00 € 11.11.2013 PP
3528/2013 SLOVAK TELECOM Bratislava
IČO : 36763469
telefón OcÚ 84,25 € 11.11.2013 PP
3527/2013 SLOVAK TELECOM Bratislava
IČO : 36763469
telefón MŠ 40,28 € 11.11.2013 PP
3526/2013 Obec Čaklov
IČO :00332291
príspevok zo SF na stravu zamest.OcÚ 8,82 € 08.11.2013 PP
3525/2013 Výchoslovenská energetika a.s. Košice
IČO : 36211222
elektrina obecné budovy 3022,00 € 08.11.2013 PP
3524/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice
IČO : 44291809
plyn obecné budovy 1333,00 € 08.11.2013 PP
3523/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava
IČO : 31396674
stravné lístky 1235,40 € 08.11.2013 PP
3522/2013 SESO spol.s.r.o. Vranov n. T.
IČO : 17082480
obedy OcÚ 44,45 € 08.11.2013 PP
3521/2013 Michal Zelinka Pavlovce
IČO : 47013087
ovocie, zelenina ŠJ 377,04 € 08.11.2013 PP
3520/2013 Medvec Milan SHR Čaklov
IČO : 42080738
zemiaky ŠJ 240,00 € 08.11.2013 PP
3519/2013 AGROMIX v.o.s. s.r.o.Sedliská
IČO : 31719627
potraviny ŠJ 135,05 € 08.11.2013 PP
3518/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 360,92 € 08.11.2013 PP
3517/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 267,83 € 08.11.2013 PP
3516/2013 DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 83,72 € 08.11.2013 PP
3515/2013 HOOK s.r.o. Košice
IČO : 36216224
projekt-školské ovocie 8,40 € 08.11.2013 PP
3514/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO : 36211222
pripojovací poplatok OM-trafostanica ČOV 5677,57 € 04.11.2013 PP
3513/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO : 36211222
elektrina MŠ, ŠJ 2011,00 € 04.11.2013 PP
3512/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO : 36211222
elektrina kultúrny dom 747,00 € 04.11.2013 PP
3511/2013 INBAP s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 44700571
oprava miest. komunikácií - výstavba chodníka 29.784,00 € 05.11.2013 PP
3510/2013 Dublino Slovakia s.r.o. Košice
IČO : 45721416
stoličky kultúrny dom 3984,12 € 27.11.2013 PP
3509/2013 Orange Slovakia a.s.
Bratislava
IČO : 35697270
mobily OcÚ 108,06 € 04.11.2013 PP
3508/2013 VVS a.s.
Košice
IČO : 36570460
porucha - odber vody MŠ 7,86 € 31.10.2013 PP
3507/2013 Graf Copy
Vranov n. T.
IČO : 40552586
tašky a perá s potlačou 357,50 € 31.10.2013 PP
3506/2013 MUDr. Kočiš Tibor
Vranov n.T.
IČO : 58031669974
lekársky posudok - opatrovateľská služba 15,00 € 30.10.2013 PP
3505/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 154,52 € 30.10.2013 PP
3504/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 146,77 € 30.10.2013 PP
3503/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 79,06 € 30.10.2013 PP
3502/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 35,88 € 30.10.2013 PP
3501/2013 Enviroline s.r.o.
Košice
IČO : 31713645
autorský dozor Čaklov-zvýšenie kapacity ČOV 11.484,00 € 28.10.2013 PP
3500/2013 VODOSTAV s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36467944
zemné práce-čistenie Zámutovského potoka 624,00 € 28.10.2013 PP
3499/2013 DD21 s.r.o.
Prešov
IČO : 43818030
toner do tlačiarne 235,70 € 28.10.2013 PP
3498/2013 Komunálna poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO : 31595545
havarijné poistenie služ.auto Fabia Combi 206,45 € 25.10.2013 PP
3497/2013 PEMI spol.s.r.o.
Košice
IČO : 31650317
traktorová radlica 924,00 € 25.10.2013 PP
3496/2013 Projektová kancelária
Ing.Betáková
Humenné
IČO : 35459069
projekt.dokumentácia oprava krytu + chodník 320,00 € 25.10.2013 PP
3495/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 626,35 € 28.10.2013 PP
3494/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 275,17 € 28.10.2013 PP
3493/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 233,34 € 28.10.2013 PP
3492/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 179,35 € 28.10.2013 PP
3491/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 111,16 € 28.10.2013 PP
3490/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 86,83 € 28.10.2013 PP
3489/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 64,51 € 28.10.2013 PP
3488/2013 Michal Dvorjak
Čierne n/Topľou
IČO : 46302701
sprac. žiadosti o poskytnutie dotácie na r.2014 ČOV 375,00 € 18.10.2013 PP
3487/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 310,13 € 17.10.2013 PP
3486/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 260,00 € 17.10.2013 PP
3485/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 87,52 € 17.10.2013 PP
3484/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 77,09 € 17.10.2013 PP
3483/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n.T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 71,36 € 17.10.2013 PP
3482/2013 Hook s.r.o.
Košice
IČO : 36216224
projekt školské ovocie pre ŠJ 8,00 € 17.10.2013 PP
3481/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
čistiace prostriedky ŠJ 60,00 € 14.10.2013 PP
3480/2013 Ladislav Tóth POZEMSTAV
Vranov n.T.
IČO : 34896066
terénne úpravy pri ihrisku 1170,00 € 14.10.2013 PP
3479/2013 Projektová kancelária
Ing.Betáková
Humenné
IČO: 35459069
vyhot. PD dokumentácie rekonštrukcia II.záhumnie 400,00 € 14.10.2013 PP
3478/2013 Slovak Telecom
Bratislava
IČO : 35763469
telefón OcÚ 74,03 € 14.10.2013 PP
3477/2013 Elzapro
Michalovce
IČO : 409338905
kalibrácia vlhkomera pre ŠJ 60,36 € 14.10.2013 PP
3476/2013 Slovak Telekom
Bratislava
IČO : 35763469
telefón MŠ 33,95 € 14.10.2013 PP
3474/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO : 34115901
vývoz kontajnera 1511,44 € 28.10.2013 PP
3473/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO : 34115901
vývoz TKO 1406,81 € 28.10.2013 PP
3472/2013 Jozef Haššo
Nižný Hrabovec
IČO : 30618223
fošne - autobusová zastávka 43,20 € 14.10.2013 PP
3471/2013 Štýl Ivanov s.r.o.
Vyšný Kazimír
IČO : 36498548
rukoväť na kosačku 28,82 € 14.10.2013 PP
3469/2013 HOOK s.r.o.
Košice
IČO : 36216224
projekt školské ovocie ŠJ 8,14 € 14.10.2013 PP
3468/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 392,66 € 14.10.2013 PP
3467/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 248,10 € 11.10.2013 PP
3466/2013 Medvec Milan SHR
Čaklov
IČO : 42080738
zemiaky ŠJ 240,00 € 11.10.2013 PP
3465/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 167,72 € 11.10.2013 PP
3464/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 163,20 € 11.10.2013 PP
3463/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 112,26 € 11.10.2013 PP
3462/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 66,38 € 11.10.2013 PP
3461/2013 Kamtel s.r.o.
Kendice
IČO : 3660990
dodávka, montáž kamerového systému 6249,60 € 07.10.2013 PP
3460/2013 RWE GAS Slovensko s.r.o.
Košice
IČO : 44291809
plyn obecné budovy 1333,00 € 11.10.2013 PP
3459/2013 JUDr. Uhlík Ján
Vranov n. T.
IČO: 37943324
právne služby 135,00 € 11.10.2013 PP
3458/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 113,34 € 11.10.2013 PP
3457/2013 Michal Zelinka
Pavlovce
IČO : 47013087
ovocie, zelenina ŠJ 701,35 € 04.10.2013 PP
3456/2013 Pekáreň Mižová Anna
Zámutov
IČO : 34896848
chlieb, pečivo ŠJ 123,96 € 04.10.2013 PP
3455/2013 Obec Čaklov
IČO : 00332291
príspevok zo SF na stravu zamestnan. 4,41 € 04.10.2013 PP
3454/2013 Zdravotnícke pomôcky u Michaela s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 46561650
osobné ochranné pracovné pomôcky ŠJ 523,63 € 04.10.2013 PP
3453/2013 Zdravotnícke pomôcky u Michaela s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 46561650
osobné a ochranné pracovné pomôcky MŠ 128,42 € 04.10.2013 PP
3452/2013 DD21
Prešov
IČO : 43818030
toner do kopírky 103,70 € 04.10.2013 PP
3451/2013 SESO -spol.s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 17082480
strava zamestnanci OcÚ 22,22 € 04.10.2013 PP
3450/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 319,34 € 04.10.2013 PP
3449/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 257,64 € 04.10.2013 PP
3448/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 131,40 € 04.10.2013 PP
3447/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 102,80 € 04.10.2013 PP
3446/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 72,58 € 04.10.2013 PP
3445/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 26,68 € 04.10.2013 PP
3444/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 5,34 € 04.10.2013 PP
3443/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36490661
potraviny ŠJ 3,36 € 04.10.2013 PP
3442/2013 3 soft s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36448931
inštalácia certifikátu VšZp 27,00 € 04.10.2013 PP
3441/2013 VVS a.s.
Košice
IČO : 36570460
vodné, stočné obecné budovy 1241,14 € 04.10.2013 PP
3440/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n.T.
IČO: 34115901
vývoz TKO 1237,46 € 04.10.2013 PP
3439/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n.T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnerov RO 1189,21 € 04.10.2013 PP
3438/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 370,19 € 30.09.2013 PP
3437/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 54,76 € 30.09.2013 PP
3436/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 2,10 € 30.09.2013 PP
3435/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava
IČO: 313996674
stravné lístky 1235,40 € 30.09.2013 PP
3434/2013 INBAP s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44700571
asfaltovanie pri autobusovej zástavke pri Spojenej škole 408,00 € 24.09.2013 PP
3433/2013 INBAP s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44700571
asfaltový koberec 4 cm - chodník MŠ, ZŠ 9600,00 € 24.09.2013 PP
3432/2013 Dzurik Miroslav
Vranov n. T.
IČO: 41390202
deratizácia a dezinfekcia MŠ 699,00 € 23.09.2013 PP
3431/2013 VVS a.s.
Košice
IČO: 36570460
kanalizácia obecné budovy 426,30 € 23.09.2013 PP
3430/2013 Michal Hudák
Ďurďoš 76
IČO: 33273740
čistenie a kontrola komínov 501,502, NB 240,00 € 23.09.2013 PP
3429/2013 INBAP s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44700571
asfaltové vysprávky ciest 4494,00 € 19.09.2013 PP
3428/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 573,32 € 23.09.2013 PP
3427/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 447,18 € 23.09.2013 PP
3426/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 367,40 € 23.09.2013 PP
3425/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 365,94 € 23.09.2013 PP
3424/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 318,18 € 23.09.2013 PP
3423/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 283,39 € 23.09.2013 PP
3422/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 220,74 € 23.09.2013 PP
3421/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 217,16 € 23.09.2013 PP
3420/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 128,53 € 23.09.2013 PP
3419/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 105,14 € 23.09.2013 PP
3418/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 105,04 € 23.09.2013 PP
3417/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 74,47 € 23.09.2013 PP
3416/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 55,01 € 23.09.2013 PP
3415/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 38,65 € 23.09.2013 PP
3414/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 11,70 € 23.09.2013 PP
3413/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 2,20 € 23.09.2013 PP
3411/2013 RWE GAS Slovensko s.r.o.
Košice
IČO : 44291809
plyn obecné budovy 1333,00 € 17.09.2013 PP
3410/2013 Hudák spol.s.r.o.
Čaklov
IČO : 36464562
autobusová zástavka Spojená škola 840,00 € 23.09.2013 PP
3409/2013 RNDr.Mária Onderková
Vranov n. T.
IČO : 45292914
ciachovanie váh ŠJ 198,00 € 23.09.2013 PP
3408/2013 JUDr. Ján Uhlík
Vranov n. T.
IČO : 37943324
právne služby 135,00 € 23.09.2013 PP
3407/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO : 35697270
mobily OcÚ 122,79 € 17.09.2013 PP
3406/2013 Slovak Telecom
Bratislava
IČO : 35763469
telefón OcÚ 70,01 € 17.09.2013 PP
3405/2013 Slovak Telecom
Bratislava
IČO : 35763469
telefón MŠ 45,59 € 17.09.2013 PP
3404/2013 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 36463825
pracovné náradie 1028,29 € 09.09.2013 PP
3403/2013 WINTEX
Vranov n. T.
IČO : 31700438
pracovné prostriedky 214,00 € 09.09.2013 PP
3402/2013 DD21
Prešov
IČO : 43818030
toner do tlačiarne 117,85 € 09.09.2013 PP
3401/2013 FOBER - Ondřej Fober
Vranov n. T.
IČO : 34331956
ohrievač nájm. byty 115,20 € 09.09.2013 PP
3400/2013 SESO s.r.o.
Vranov n. T.
IČO : 170822480
strava zamestnanci 27,17 € 09.09.2013 PP
3399/2013 DMJ Market
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 623,06 € 04.09.2013 PP
3398/2013 DMJ Market
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 521,27 € 04.09.2013 PP
3397/2013 DMJ Market
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 134,35 € 04.09.2013 PP
3396/2013 DMJ Market
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 121,04 € 04.09.2013 PP
3395/2013 DMJ Market
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 38,23 € 04.09.2013 PP
3394/2013 AXA poisťovňa a.s.
Praha
IČO : 36857521
havarijná poistka wolvagen 183,70 € 28.08.2013 PP
3393/2013 VODOSTAV s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36467944
úprava terénu pri ihrisku obce 921,60 € 28.08.2013 PP
3392/2013 Pavol Plachý
Čaklov 306
vosk na parkety KD 744,00 € 28.08.2013 PP
3391/2013 Komunálna poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO : 31595545
poistenie starostu 252,27 € 28.08.2013 PP
3390/2013 SLOVAK TELECOM Bratislava
IČO : 35763469
telefón OcÚ 65,45 € 26.08.2013 PP
3389/2013 SLOVAK TELEKOM Bratislava
IČO : 35763469
telefón MŠ 43,52 € 26.08.2013 PP
3386/2013 DD21 s.r.o.
Prešov
IČO: 43818030
nákup tonera do tlačiarne 233,62 € 21.08.2013 PP
3385/2013 JUDr. Uhlík Ján
Vranov n. T.
IČO: 37943324
právne služby 135,00 € 21.08.2013 PP
3384/2013 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
pracovné náradie AČ 1073,60 € 19.08.2013 PP
3383/2013 Eduard Michalov Nábytok
Vranov n T.
IČO: 34331085
opona KD 750,00 € 19.08.2013 PP
3382/2013 Miroslav Dzurik
Vranov n. T.
IČO: 41390202
deratizácia RO + RB 699,00 € 19.08.2013 PP
3381/2013 Wintex s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 31700438
osobné ochr. prac. prostriedky 249,32 € 19.08.2013 PP
3380/2013 Jozef Haššo
Nižný Hrabovec
IČO: 30618223
spotrebný mataeriál - prahy KD 153,60 € 19.08.2013 PP
3379/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 107,89 € 19.08.2013 PP
3378/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnerov 1733,32 € 19.08.2013 PP
3377/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz smetných nádob 1125,95 € 19.08.2013 PP
3376/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vrecia na odpad 36,00 € 19.08.2013 PP
3375/2013 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL
Vranov n. T.
IČO: 33273405
oprava ihriska 143,50 € 21.08.2013 PP
3374/2013 Inter s Slovakia
Vranov n. T.
IČO: 33267723
dvere Kultúrny dom 85,99 € 19.08.2013 PP
3373/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
záloha elektrina obecné budovy 3025,00 € 19.08.2013 PP
3372/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
záloha elektrina KD 750,00 € 19.08.2013 PP
3371/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
záloha elektrina MŠ + ŠJ 2014,00 € 19.08.2013 PP
3370/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
IČO: 44291809
záloha plyn obecné budovy 1333,00 € 19.08.2013 PP
3369/2013 LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava
IČO: 313 966 74
stravné lístky 1235,40 € 19.08.2013 PP
3368/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
inštalácia programov + cestovné 28,68 € 19.08.2013 PP
3367/2013 AUDIT Consult s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36456471
auditorske služby - konsolidovaná závierka 576,00 € 05.08.2013 PP
3366/2013 Obec Čaklov
IČO: 00332291
príspevok zo SF na stravu zamest. OcÚ 7,84 € 05.08.2013 PP
3365/2013 SESO-spol. s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 17082480
strava zamest. OcÚ 39,52 € 05.08.2013 PP
3364/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
update program - inštalácia 19,08 € 05.08.2013 PP
3362/2013 Mária Kolesárová
Vranov n. T.
IČO: 332621211
spotrebný materiál - upratovanie KD 731,82 € 05.08.2013 PP
3361/2013 Mária Kolesárová
Vranov n. T.
IČO: 332621211
spotrebný materiál - upratovanie MŠ 90,05 € 05.08.2013 PP
3360/2013 Mária Kolesárová
Vranov n. T.
IČO: 332621211
spotrebný materiál oprava KD 54,49 € 05.08.2013 PP
3359/2013 3 soft
Vranov n. T.
IČO: 36448931
reinštalácia PC v MŠ 462,49 € 24.07.2013 PP
3358/2013 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
pracovné náradie AČ 1076,35 € 24.07.2013 PP
3357/2013 Gama Tronik - Tirpák Peter
Vranov n. T.
IČO: 35342358
oprava alarmu na OcÚ 505,68 € 24.07.2013 PP
3356/2013 JUDr. Uhlík Ján
Vranov n. T.
IČO: 37943324
právne služby 135,00 € 24.07.2013 PP
3355/2013 Milan Boroš - ABM TECHNIK
Nižný Kručov
IČO: 35343320
odbr. prehliadka škúška plyn. MŠ, 508, ZS 439,20 € 19.07.2013 PP
3354/2013 VT - KANAL s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46515283
oprava vodovodného potrubia 58,50 € 19.07.2013 PP
3353/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz smetných nádob 1223,35 € 19.07.2013 PP
3352/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnera RO 572,02 € 19.07.2013 PP
3351/2013 Wintex s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 31700438
osobné prac. prostriedky 247,44 € 19.07.2013 PP
3350/2013 3soft
Vranov n.T. s.r.o.
IČO: 36448931
monitor, záloh. stanica, + práca 458,39 € 19.07.2013 PP
3349/2013 Ing. Jozef Dobrocký
Sedliská
IČO: 41388933
vypracovanie monitoringu skládky 398,40 € 19.07.2013 PP
3348/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 108,09 € 19.07.2013 PP
3347/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón OcÚ Čaklov 73,78 € 19.07.2013 PP
3346/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón MŠ 42,04 € 19.07.2013 PP
3345/2013 Vester Ivan
Vranov n.T.
IČO: 44900856
tovar na opravu bleskozvodov 163,57 € 11.07.2013 PP
3344/2013 Pavol Košuda
Vranov n. T.
IČO: 35345420
odbr. prehliadka elek.+ bleskozvodov 2430,00 € 11.07.2013 PP
3343/2013 Pekáreň Mižovová Anna
Zámutov
IČO: 34896848
potraviny ŠJ 265,42 € 11.07.2013 PP
3342/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
IČO: 44291809
záloha plyn obecné budovy 1333,00 € 11.07.2013 PP
3341/2013 VVS a.s.
Košice
IČO: 36570460
vodné stočné 501,502 1174,84 € 11.07.2013 PP
3340/2013 ITES s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 56789
fyzikálno - chemický rozbor skládky 204,46 € 11.07.2013 PP
3339/2013 VVS a.s.
Košice
IČO: 36570460
vyúčtovanie vodné stočné obec. budovy 34,48 € 11.07.2013 PP
3338/2013 Regena ES s.r.o.
Strážske
IČO: 36766879
rozpočet nákl. spotreby plynu na ZS 33,25 € 11.07.2013 PP
3337/2013 Obec Čaklov
IČO: 00332291
príspevok zo SF na stravu zamest. OcÚ 7,84 € 11.07.2013 PP
3336/2013 SESO - spol. s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 17082480
strava zamestnanci OcÚ 6/2013 39,52 € 11.07.2013 PP
3335/2013 Michal Zelinka
Pavlovce
IČO: 47013087
potraviny ŠJ 324,67 € 02.07.2013 PP
3333/2013 Medvec Milan SHR
Čaklov
IČO: 42080738
potraviny ŠJ 43,75 € 11.07.2013 PP
3331/2013 VVS a.s.
Košice
IČO: 36570460
čiast. úhr. vodné stočné, údržba vodovod 63,28 € 11.07.2013 PP
3330/2013 NABINT s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 45279900
plast. okná bytovka súp. č.508 8489,99 € 11.07.2013 PP
3329/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava
IČO: 31396674
stravné lístky 1235,40 € 28.06.2013 PP
3327/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 267,72 € 01.07.2013 PP
3326/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 136,33 € 01.07.2013 PP
3325/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 74,44 € 01.07.2013 PP
3324/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 61,49 € 01.07.2013 PP
3323/2013 AGROMIX V.O.S. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 92,49 € 01.07.2013 PP
3322/2013 AGROMIX V.O.S. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 15,92 € 01.07.2013 PP
3321/2013 IFOsoft v.o.s.
IČO: 31666108
pomoc pri konsolidovanej uzávierke 108,90 € 01.07.2013 PP
3320/2013 STAPAX s.r.o.
Soľ
IČO: 44142676
vytrhávanie koreňov
stromov v obec. parku
105,00 € 01.07.2013 PP
3316/2013 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
pracovné náradie AČ 1075,93 € 21.06.2013 PP
3315/2013 WINTEX s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 31700438
ochr.prac. prostr. AČ 249,88 € 21.06.2013 PP
3314/2013 JUDr. Uhlík Ján
Vranov n. T.
IČO: 37943324
právne služby 135,00 € 21.06.2013 PP
3313/2013 Štýl Ivanov s.r.o.
Výšný Kazimír
IČO: 36498548
oprava krovinorezu 80,22 € 21.06.2013 PP
3312/2013 Autocentrál - Vladimír Tabaka
IČO: 33273405
železo na lavičky 20,92 € 21.06.2013 PP
3311/2013 Michal Zelinka
Pavlovce
IČO: 47013087
ovocie, zelenina ŠJ 708,16 € 21.06.2013 PP
3310/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 355,90 € 21.06.2013 PP
3309/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 267,38 € 21.06.2013 PP
3308/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 199,42 € 21.06.2013 PP
3307/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 183,83 € 21.06.2013 PP
3306/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 154,55 € 21.06.2013 PP
3305/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 113,78 € 21.06.2013 PP
3304/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 47,28 € 21.06.2013 PP
3303/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 28,92 € 21.06.2013 PP
3302/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 12,71 € 21.06.2013 PP
3301/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 8,45 € 21.06.2013 PP
3300/2013 Eduard Michalov Nábytok
Vranov n T.
IČO: 34331085
detské postielky, matrace 660,00 € 21.06.2013 PP
3299/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 233,75 € 13.06.2013 PP
3298/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 230,69 € 13.06.2013 PP
3297/2013 Pekáreň Mižovova Anna
Zámutov
IČO: 34896848
potraviny ŠJ 140,72 € 13.06.2013 PP
3296/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
čistiace potreby ŠJ 99,53 € 21.06.2013 PP
3295/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 37,04 € 13.06.2013 PP
3294/2013 Stanislav Kmec - geodetické práce
Vranov n. T.
IČO: 40052150
geodetické práce pre poreal. zam "RCRO" 1135,00 € 11.06.2013 PP
3293/2013 VVS a.s.
Košice
IČO: 36570460
vodné stočné 495,508 426,30 € 11.06.2013 PP
3292/2013 AUDIT Consult CD, s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36456471
audit za rok 2012 576,00 € 11.06.2013 PP
3291/2013 Projektová kancelária Humenné
Ing. Betáková
IČO: 35459069
projektová dokumentácia - IBV rom. osada 400,00 € 11.06.2013 PP
3290/2013 Milan Boroš - ABM TECHNIK
Nižný Kručov
IČO: 35343320
odbor. prehladka plyn. zariad. OcÚ 146,40 € 11.06.2013 PP
3289/2013 Autocentrál - Vladimír Tabaka
Vranov n. T.
IČO: 33273405
jakl - cintorín 57,00 € 11.06.2013 PP
3288/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz smetných nádob 1724,01 € 01.07.2013 PP
3287/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnerov 1610,60 € 01.07.2013 PP
3286/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
plastové vrecia na zber odpadu 36,00 € 01.07.2013 PP
3285/2013 Mesto Vranov n. T.
IČO: 171307
preprava FsK Čaklov do KE 94,00 € 13.06.2013 PP
3284/2013 Jozef Haššo
Nižný Hrabovec
IČO: 30618223
foršne na lavičky do paku 100,80 € 13.06.2013 PP
3283/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava  
IČO: 35697270
mobily OcÚ 108,09 € 13.06.2013 PP
3282/2013 SLOVAK TELECOM Bratislava
IČO: 35763469
telefón OcÚ 5/2013 77,08 € 13.06.2013 PP
3281/2013 SLOVAK TELECOM Bratislava
IČO: 35763469
telefón MŠ 5/2013 45,66 € 13.06.2013 PP
3280/2013 Obec Čaklov
IČO: 00332291
príspevok zo SF na stravu 5/2013 7,87 € 10.06.2013 PP
3279/2013 SESO -spol. s.r.o. Vranov n.T.
IČO: 17082480
strava zamestnanci OcÚ 39,52 € 10.06.2013 PP
3278/2013 AGROMIX  V.O.S. s.r.o.
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 171,54 € 10.06.2013 PP
3277/2013 MEDVEC Milan Čaklov
IČO: 42080738
potraviny ŠJ 162,50 € 10.06.2013 PP
3276/2013 AGROMIX v.o.s. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 29,09 € 10.06.2013 PP
3275/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 523,10 € 10.06.2013 PP
3274/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 477,78 € 10.06.2013 PP
3273/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 362,63 € 10.06.2013 PP
3272/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 275,38 € 10.06.2013 PP
3271/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 240,76 € 10.06.2013 PP
3270/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 237,54 € 10.06.2013 PP
3269/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 206,66 € 10.06.2013 PP
3268/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 113,40 € 10.06.2013 PP
3267/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 74,53 € 10.06.2013 PP
3266/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 44,40 € 10.06.2013 PP
3265/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 10,94 € 10.06.2013 PP
3264/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 5,34 € 10.06.2013 PP
3263/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 215,80 € 30.05.2013 PP
3262/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 176,84 € 30.05.2013 PP
3261/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 112,82 € 30.05.2013 PP
3260/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 111,22 € 30.05.2013 PP
3259/2013 Chemkostav a.s.
Michalovce
IČO: 36191892
prevedené stavebné práce
Čaklov - zvýššenie kapacity ČOV
143.077,02 24.06.2013 PP
3258/2013 BALWEN s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44994885
dodávka a montáž informačných tabúľ k projektu
Čaklov - zvýššenie kapacity ČOV
1.320,00 € 24.06.2013 PP
3257/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 88,66 € 30.05.2013 PP
3256/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 69,43 € 30.05.2013 PP
3255/2013 UNI GARAŽ s.r.o.
Michalovce
IČO: 44681097
plecháč (cintorín) 450,00 € 30.05.2013 PP
3254/2013 JUDr. Uhlík Ján
Vranov n. T.
IČO: 37943324
právne služby 135,00 € 30.05.2013 PP
3253/2013 EUROGASTROP s.r.o.
Prešov
IČO: 4437761
oprava konvektomatu ŠJ 68,40 € 30.05.2013 PP
3252/2013 VT KANAL s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46515283
oprava vodovodného potrubia nájomné byty 61,00 € 30.05.2013 PP
3251/2013 Štýl Ivanov s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36498548
oprava krovinorez 10,00 € 30.05.2013 PP
3250/2013 Eduard Michalov Nábytok
Duklianskych Hrdinov
093 01 Vranov n . T.
IČO: 34331085
detská postielka, matrac, paplón, vankúš 660,00 € 22.05.2013 PP
3249/2013 Pavol Košuda
Dulianskych Hrdinov 1002/3
Vranov n. T.
IČO: 35345420
prehliadka a škúška elek. a bleskozvodov 2519,00 € 22.05.2013 PP
3248/2013 WINTEX s.r.o.
Budovateľská 1290
Vranov n. T.
IČO:31700438
ochranné pracovné prostriedky AČ 226,76 € 22.05.2013 PP
3247/2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Pribinova 95
Vranov n. T.
IČO: 17335787
odber a vyhodnotenie vzorky vody - ZŠ 22,50 € 22.05.2013 PP
3246/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 53,72 22.05.2013 PP
3245/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 382,01 € 22.05.2013 PP
3244/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 141,79 € 22.05.2013 PP
3243/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 120,95 € 22.05.2013 PP
3242/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 91,97 € 22.05.2013 PP
3241/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 70,46 € 22.05.2013 PP
3240/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 57,28 € 22.05.2013 PP
3239/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 43,37 € 22.05.2013 PP
3238/2013 Kooperatíva a.s.
Bratislava
IČO: 0058441
zák.poist.Volkswagen 100,00 € 17.05.2013 PP
3237/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
IČO: 44291809
dodávka plynu obec. budovy 1279,00 € 17.05.2013 PP
3236/2013 Extratech s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463825
pracovné náradie AČ 1076,00 € 17.05.2013 PP
3235/2013 EKOLINES IPC spol. s.r.o.
Košice
IČO: 10687530
spracovanie žiadosti mod. vz. škol. 285,00 € 17.05.2013 PP
3234/2013 DD21 s.r.o.
Prešov
IČO: 43818030
toner do tlačiarne + sada náradia 107,41 € 17.05.2013 PP
3233/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 207,46 € 15.05.2013 PP
3232/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 122,26 € 15.05.2013 PP
3231/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 18,52 € 15.05.2013 PP
3230/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón OcÚ 72,98 € 15.05.2013 PP
3229/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón MŠ + ŠJ 52,12 € 15.05.2013 PP
3228/2013 Michal Zelinka
Pavlovce 103
IČO: 470130887
ovocie zelenina ŠJ 533,75 € 15.05.2013 PP
3227/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 193,63 € 15.05.2013 PP
3226/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 45,89 € 15.05.2013 PP
3225/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 23,64 € 15.05.2013 PP
3224/2013 VP - Technika s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
gumenné čižmy dobrovoľnícka činnosť 74,99 € 10.05.2013 PP
3223/2013 Kooperatíva a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
poistenie aktivačných pracovníkov 22,32 € 07.05.2013 PP
3222/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 404,95 € 10.05.2013 PP
3221/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 29,46 € 10.05.2013 PP
3220/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnerov 2404,75 € 15.05.2013 PP
3219/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz TKO 1225,75 € 15.05.2013 PP
3218/2013 VT KANAL s.r.o.
093 01 Vranov n. T.
IČO: 46515283
prebíjanie a čistenie potrubia 146,60 € 10.05.2013 PP
3217/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 108,07 € 10.05.2013 PP
3216/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
reinštalácia program tlač - hlásenie DÚ 20,76 € 10.05.2013 PP
3215/2013 Mižovová Anna
Zámutov
IČO: 34896848
potraviny ŠJ 204,95 € 10.05.2013 PP
3214/2013 Medvec Milan SHR
Čaklov
IČO: 42080738
potraviny ŠJ 50,00 € 10.05.2013 PP
3213/2013 Obec Čaklov
IČO: 00332291
príspevok zo SF na stravu zamest. OcÚ 7,35 € 06.05.2013 PP
3212/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
záloha elektrina obecné budovy + VO 2922,00 € 06.05.2013 PP
3211/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
záloha ŠJ + MŠ 2011,00 € 06.05.2013 PP
3210/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
elektrina záloha KD 747,00 € 06.05.2013 PP
3209/2013 DD21 s.r.o.
Prešov
IČO: 43818030
tlačiareň Xerox 3435 + toner 512,42 € 06.05.2013 PP
3208/2013 SESO - spol. s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 17082480
strava zamestnanci OcÚ 37,04 € 06.05.2013 PP
3207/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 270,23 € 06.05.2013 PP
3206/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 137,70 € 06.05.2013 PP
3205/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 132,77 € 06.05.2013 PP
3204/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 73,14 € 06.05.2013 PP
3203/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 369,12 € 06.05.2013 PP
3202/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 210,54 € 06.05.2013 PP
3201/2013 AGROMIX V.O.S. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 87,46 € 06.05.2013 PP
3200/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 83,68 € 06.05.2013 PP
3199/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 52,00 € 06.05.2013 PP
3198/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 25,49 € 06.05.2013 PP
3197/2013 AGROMIX V.O.S. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 14,98 € 06.05.2013 PP
3196/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 10,50 € 06.05.2013 PP
3194/2013 Eduard Michalov Nábytok
Vranov n. T.
IČO: 34331085
detské postielky MŠ 1320,00 € 29.04.2013 PP
3192/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 315,41 € 30.04.2013 PP
3191/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 272,46 € 30.04.2013 PP
3190/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 49,80 € 30.04.2013 PP
3189/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 844,70 € 30.04.2013 PP
3188/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 273,24 € 30.04.2013 PP
3187/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 92,93 € 30.04.2013 PP
3186/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 59,36 € 29.04.2013 PP
3185/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 40,54 € 30.04.2013 PP
3184/2013 UNI GARAŽ s.r.o.
071 01 Michalovce
plechová garáž 490,00 € 30.04.2013 PP
3183/2013 JUDr. Ján Uhlík
093 01 Vranov n. T.
IČO: 37943324
právne služby 135,00 € 30.04.2013 PP
3182/2013 Slovgram
Bratislava
IČO: 17310598
autorské práva umelcov za vysielanie v MR 33,50 € 30.04.2013 PP
3181/2013 EUROGASTROP s.r.o.
080 06 Prešov
IČO: 44137761
materiál na pripoj.kuch. stroj do ŠJ 9,95 € 30.04.2013 PP
3180/2013 Michal Zelinka
Pavlovce 103
IČO: 470130887
ovocie zelenina ŠJ 698,87 € 19.04.2013 PP
3179/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 307,39 € 19.04.2013 PP
3178/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 47,63 € 19.04.2013 PP
3177/2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Prešov
IČO: 00910992
laboratórny rozbor pitnej vody ZŠ 90,00 € 19.04.2013 PP
3176/2013 VP - Technika s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
prac. ochr. prost.dobrovoľná aktiv. činnosť 75,61 € 19.04.2013 PP
3175/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
inštalácia programu štatistika 10,38 € 19.04.2013 PP
3174/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz smetných nádob 1174,01 € 17.04.2013 PP
3173/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnera 580,51 € 17.04.2013 PP
3172/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
čistiace ŠJ 16,90 € 17.04.2013 PP
3171/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 444,04 € 17.04.2013 PP
3170/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 117,25 € 17.04.2013 PP
3169/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 54,91 € 17.04.2013 PP
3168/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 19,84 € 17.04.2013 PP
3167/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 300,07 € 11.04.2013 PP
3166/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 180,11 € 11.04.2013 PP
3165/2013 Medvec Milan SHR
IČO: 42080738
potraviny ŠJ 150,00 € 11.04.2013 PP
3164/2013 Pekáreň Anna Mižovová
Zámutov
IČO: 34896848
potraviny ŠJ 113,51 € 11.04.2013 PP
3163/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 91,51 € 11.04.2013 PP
3162/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 63,26 € 11.04.2013 PP
3161/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 56,17 € 11.04.2013 PP
3160/2013 EUROGASTROP s.r.o.
Prešov
IČO: 44137761
sporák plyn, škrabka, robot pre ŠJ 6944,40 € 11.04.2013 PP
3159/2013 VT - KANAL s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 46515283
prebíjanie čistenie odpad. potrubia 192,50 € 11.04.2013 PP
3158/2013 Dráčik DUVI s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 35768860
hračky MŠ 199,64 € 09.04.2013 PP
3157/2013 RIS - vydavateľstvo a tlač s.r.o.
Bratislava
IČO: 35926376
predplatné Mesiac v škôlke 2013 36,90 € 09.04.2013 PP
3156/2013 Obec Čaklov
IČO: 00332291
príspevok strava zamest. ocú 3/2013 3,92 € 09.04.2013 PP
3155/2013 Eduard Michalov Nábytok
Vranov n. T.
IČO: 34331085
skriňa MŠ 99,00 € 09.04.2013 PP
3154/2013 Edenred Slovakia  s.r.o.
Bratislava
IČO: 31328695
stravné lístky 1214,40 € 09.04.2013 PP
3153/2013 VVS a.s.
Košice
IČO: 365704460
vodné stočné obec. budovy 1164,67 € 09.04.2013 PP
3152/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
IČO: 44291809
plyn obecné budovy 1279,00 € 08.04.2013 PP
3151/2013 Eduard Michalov - Nábytok
Vranov n. T.
IČO: 34331085
čalúnenie dverí OcÚ 100,00 € 08.04.2013 PP
3150/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 3/2013 104,89 € 08.04.2013 PP
3149/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón OcÚ 3/2013 72,35 € 08.04.2013 PP
3148/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón MŠ 3/2013 42,04 € 08.04.2013 PP
3147/2013 SESO - spol. s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 17082480
strava OcÚ 3/2013 19,75 € 08.04.2013 PP
3146/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 313,56 € 03.04.2013 PP
3145/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 179,93 € 03.04.2013 PP
3144/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 162,28 € 03.04.2013 PP
3143/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 146,15 € 03.04.2013 PP
3142/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 107,18 € 03.04.2013 PP
3141/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
čistiace potreby ŠJ 97,90 € 03.04.2013 PP
3140/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 94,58 € 03.04.2013 PP
3139/2013 AGROMIX V.O.S. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 86,46 € 03.04.2013 PP
3138/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 61,43 € 03.04.2013 PP
3137/2013 AGROMIX V.O.S. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 16,33 € 03.04.2013 PP
3136/2013 JUDr. Uhlík Ján
Vranov n. T.
IČO: 37943324
právne služby  2/2013 135,00 € 28.03.2013 PP
3135/2013 VP-TECHNIKA s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
prac. obuv dobrovoľnícka akt. činnosť 79,20 € 28.03.2013 PP
3134/2013 Petit Press a.s.
divízia východ o.z.
Košice
IČO: 35790253
uverej. inzercie prenájom OZS v Korzái 32,11 € 28.03.2013 PP
3133/2013 Poradca s.r.o.Žilina
IČO: 36371271
balíček zákonník práce I. 10,50 € 28.03.2013 PP
3132/2013 PRODIS s.r.o.
Košice
IČO: 36176061
výroba audio - CD Fsk Čaklov 828,00 € 21.03.2013 PP
3131/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 218,11 € 21.03.2013 PP
3130/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 207,89 € 21.03.2013 PP
3129/2013 Norma Prešov
IČO: 31291295
kuchynské potreby pre ŠJ 362,70 € 21.03.2013 PP
3128/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 334,32 € 19.03.2013 PP
3127/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 165,11 € 19.03.2013 PP
3126/2013 Michal Dvorjak
Čierne n/T
IČO: 46302701
spracovanie žiadosti o NFP-občianske hliadky 700,00 € 19.03.2013 PP
3125/2013 Marius Pedersen a.s.
prev. Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz komun. odpadu - smetných nádob 1232,09 € 19.03.2013 PP
3124/2013 Marius Pedersen a.s.
prev. Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnerov rómska osada 1185,58 € 19.03.2013 PP
3123/2013 VVS a.s.
Košice
IČO: 36570460
stočné MŠ, bytovka 508 419,38 € 19.03.2013 PP
3122/2013 WebHouse s.r.o.
Trnava
IČO: 36743852
registrácia domény na r. 2013 49,10 € 18.03.2013 PP
3121/2013 Ing. Marek Hurný
Soľ
IČO: 37353314
školenie zamest. BOZP MŠ + ŠJ 24,00 € 18.03.2013 PP
3120/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
update - hlásenie na daňový úrad 11,76 € 18.03.2013 PP
3119/2013 Michal Zelinka
Pavlovce
IČO: 47013087
ovocie zelenina ŠJ 373,44 € 21.03.2013 PP
3118/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 312,08 € 18.03.2013 PP
3117/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 301,10 € 18.03.2013 PP
3116/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 259,58 € 18.03.2013 PP
3115/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 222,70 € 18.03.2013 PP
3114/2013 AGROMIX v.o.s. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 80,88 € 18.03.2013 PP
3113/2013 Medvec Milan SHR
Čaklov 529
IČO: 42080738
potraviny ŠJ 75,00 € 18.03.2013 PP
3112/2013 Pekáreň Anna Mižovova
Zámutov
IČO: 34896848
potraviny ŠJ 54,98 € 18.03.2013 PP
3111/2013 AGROMIX v.o.s. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 12,56 € 18.03.2013 PP
3110/2013 DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 5,55 € 18.03.2013 PP
3109/2013 Alda SK s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36656780
školské potreby 5 r. deti hmotná núdza 415,00 € 18.03.2013 PP
3108/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
IČO: 44291809
dodávka plynu - obecné budovy 1279,00 € 12.03.2013 PP
3107/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 104,94 € 12.03.2013 PP
3106/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón OcÚ 69,90 € 12.03.2013 PP
3105/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
inštalácia programu ekonomika 50,16 € 12.03.2013 PP
3104/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón MŠ 42,04 € 12.03.2013 PP
3103/2013 VP Technika s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
pracovné náradnie AČ 183,00 € 12.03.2013 PP
3102/2013 VP Technika s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
osob. ochr. prac. prostr. AČ 95,00 € 12.03.2013 PP
3101/2013 VP Technika s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
sob. ochr.  prac. prostriedky AČ 79,46 € 12.03.2013 PP
3100/2013 UNIQA poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00653501
poistenie OcÚ 403,28 € 08.03.2013 PP
3099/2013 Obec Čaklov
IČO: 00332291
príspevok zo SF na stravu zamest. OcÚ 6,86 € 07.03.2013 PP
3098/2013 Michal Dvorjak
Čierne nad Topľou 258
IČO: 46302701
služby spojené s vypracovaním projektov 500,00 € 07.03.2013 PP
3097/2013 Alda
Vranov n.T.
IČO: 36463116
kancelársky tovar ŠJ 167,42 € 07.03.2013 PP
3096/2013 ZMO VR
Vranov n. T.
IČO: 4464444
členský príspevok na r. 2013 317,46 € 07.03.2013 PP
3095/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
update prog. vybavenia na r. 2013 249,79 € 07.03.2013 PP
3094/2013 Alda Vranov n. T. s.r.o.
Hudcovce
IČO: 36463116
kancelársky papier 91,02 € 07.03.2013 PP
3093/2013 Vranovské novinky
Vranov nad Topľou
IČO: 30620791
inzercia prenájom nebyt. priestorov 86,40 € 01.03.2013 PP
3092/2013 SESO-spol s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 17082480
strava zamestnanci OcÚ 34,57 € 07.03.2013 PP
3091/2013 Slovenský pozemkový fond
Bratislava
IČO: 17335345
prenájom pôdy SPF na RO - 283 m2 15,00 € 07.03.2013 PP
3090/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
obnovenie údajov "Dane a poplatky" 10,38 € 07.03.2013 PP
3089/2013 Kooperatíva a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
poistenie 3 prac. soc. pomoc občanom 2,73 € 01.03.2013 PP
3088/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 102,22 € 07.03.2013 PP
3087/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 264,05 € 07.03.2013 PP
3086/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 239,16 € 07.03.2013 PP
3085/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 191,44 € 07.03.2013 PP
3084/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 168,19 € 07.03.2013 PP
3083/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 165,97 € 07.03.2013 PP
3082/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 155,42 € 07.03.2013 PP
3081/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 61,99 € 07.03.2013 PP
3080/2013 JUDr. Uhlík Ján
Vranov n. T.
IČO: 37943324
právne služby 135,00 € 20.02.2013 PP
3079/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
update bytový fond 47,76 € 20.02.2013 PP
3078/2013 Kooperatíva poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
poistenie detí v MŠ 64,74 € 15.02.2013 PP
3077/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 299,02 € 14.02.2013 PP
3076/2013 Pekáreň Mižovová
Zámutov
IČO: 34896848
potraviny ŠJ 114,35 € 14.02.2013 PP
3075/2013 3soft s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36448931
eset smart security + tonery 415,63 € 14.02.2013 PP
3074/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
IČO: 44291809
záloha na plyn - obecné budovy 1279,00 € 14.02.2013 PP
3073/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz smetných nádob 1102,06 € 14.02.2013 PP
3072/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnera 570,48 € 14.02.2013 PP
3071/2013 VP - TEchnika s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
pracovné náradie AČ 180,14 € 14.02.2013 PP
3070/2013 DD21 s.r.o.
Prešov
IČO: 43818030
toner kopírka 117,85 € 14.02.2013 PP
3069/2013 DD21 s.r.o.
Prešov
IČO: 43818030
toner do tlačiarne 99,95 € 14.02.2013 PP
3068/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
inštalácia update mzdy 21,91 € 14.02.2013 PP
3067/2013 VVS a.s.
Košice
IČO: 36570460
vodné, stočné OZS 1/2013 2,65 € 14.02.2013 PP
3066/2013 VP - TECHNIKA
Strážske
IČO: 46912231
prac.náradie + osob.prac.pomôcky AČ 94,24 € 14.02.2013 PP
3065/2013 Vranovské novinky
Vranov n. T.
IČO: 30620791
inzerát prenájom nebytových priestorov 43,20 € 14.02.2013 PP
3064/2013 Kooperatíva poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
poist. zmluva det.ihrisko + 2 autob. zástavky 335,28 € 05.02.2013 PP
3063/2013 Medvec Milan SHR
Čaklov
IČO: 42080738
potraviny ŠJ 150,00 € 11.02.2013 PP
3062/2013 Obec Čaklov
IČO: 00332291
príspevok zo SF na stravu zamest. 7,84 € 11.02.2013 PP
3061/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 104,89 € 11.02.2013 PP
3060/2013 Vychodoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
záloha elektrina obecné budovy 2922,00 € 11.02.2013 PP
3059/2013 Vychodoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
elektrina MŠ + ŠJ 2011,00 € 11.02.2013 PP
3058/2013 Vychodoslovenská energetika a.s.
Košice
IČO: 36211222
záloha -elektrina KD 747,00 € 11.02.2013 PP
3057/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón OcÚ 92,09 € 11.02.2013 PP
3056/2013 SLOVAK TELECOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón MŠ 42,04 € 11.02.2013 PP
3055/2013 SESO - spol. s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 17082480
strava zam. OcÚ 1/2013 39,52 € 11.02.2013 PP
3054/2013 Zelinka Jozef
Pavlovce 103
IČO: 41801181
potraviny ŠJ 628,90 € 11.02.2013 PP
3053/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 414,40 € 11.02.2013 PP
3052/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 212,64 € 11.02.2013 PP
3051/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 201,11 € 11.02.2013 PP
3050/2013 AGROMIX V.O.S. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 172,57 € 11.02.2013 PP
3049/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 75,52 € 11.02.2013 PP
3048/2013 AGROMIX  V.O.S. s.r.o.
Sedliská
IČO: 31719627
potraviny ŠJ 27,74 € 11.02.2013 PP
3047/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 408,32 € 11.02.2013 PP
3046/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 155,42 € 11.02.2013 PP
3045/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 102,73 € 11.02.2013 PP
3044/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 30,70 € 11.02.2013 PP
3043/2013 Edenred Slovakia s.r.o.
Bratislava
IČO: 31328695
stravné listky OcÚ + MŠ 1214,40 € 11.02.2013 PP
3042/2013 RTVS rozhlasová a televízna spoločnosť
Bratislava
IČO: 36857432
koncesionársky poplatok r. 2013 222,96 € 30.01.2013 PP
3041/2013 STAPAX s.r.o.
Soľ 454
IČO: 44142676
vypracovanie projektu "Romčák" 138,00 € 30.01.2013 PP
3040/2013 Alda s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463116
tašky na smetie pre akt. pracovníkov 67,50 € 30.01.2013 PP
3039/2013 WebHouse s.r.o.
Trnava
IČO: 36743852
webhostingové služby na r.2013 14,75 € 13.02.2013 PP
3038/2013 IFOsoft v.o.s.
Prešov
IČO: 31666108
update mzdy - v 13.01 43,44 € 04.02.2013 PP
3037/2013 SOZA Bratislava
IČ: 178 454
púšťanie reprodukovanej hudby v MR v r. 2013 20,40 € 04.02.2013 PP
3036/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 345,62 € 28.01.2013 PP
3035/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 142,93 € 28.01.2013 PP
3034/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
vyúčtovanie elekt.obec.budovy + VO +1688,38 € 25.01.2013 PP
3033/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
vyúčtovanie elek. KD +307,51 € 25.01.2013 PP
3032/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
vyúčtovanie elek.bytovka 501 +67,45 € 25.01.2013 PP
3031/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
výučtovanie elekt. byt.502 +57,59 € 25.01.2013 PP
3030/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
vyučtovanie elekt. ŠJ a MŠ +21,04 € 25.01.2013 PP
3029/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz smetných nádob 12/12 1164,71 € 28.01.2013 PP
3028/2013 Marius Pedersen a.s.
Vranov n. T.
IČO: 34115901
vývoz kontajnerov 1008,89 € 28.01.2013 PP
3027/2013 EDISON SK s.r.o.
Vranov n. T.
IČO:46694447
demontáž vian.výzdoby + oprava VO 145,00 € 28.01.2013 PP
3026/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 489,61 € 28.01.2013 PP
3025/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 446,02 € 28.01.2013 PP
3024/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 182,20 € 28.01.2013 PP
3023/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 164,64 € 28.01.2013 PP
3022/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 140,86 € 28.01.2013 PP
3021/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 107,58 € 28.01.2013 PP
3020/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 279,35 € 16.01.2013 PP
3019/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 256,31 € 16.01.2013 PP
3018/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 151,66 € 16.01.2013 PP
3017/2013 UNION poiťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 31322051
poistenie oplotenie cintorína 60,93 € 16.01.2013 PP
3016/2013 IURA EDITION spol.s.r.o.
Bratislava
IČO: 31348262
ROPO obcí mesačník r.2013 64,66 € 16.01.2013 PP
3015/2013 Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00151700
poistka 501, 502, 508 302,38 € 16.01.2013 PP
3014/2013 VP-Technika s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
pracovné náradie AČ 159,73 € 15.01.2013 PP
3013/2013 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
IČO: 35697270
mobily OcÚ 104,89 € 15.01.2013 PP
3012/2013 WINTEX s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 31700438
osobné ochranné prac. prostriedky AČ 95,00 € 15.01.2013 PP
3011/2013 SLOVAK TELEKOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón OcÚ 65,71 € 15.01.2013 PP
3010/2013 SLOVAK TELEKOM
Bratislava
IČO: 35763469
telefón MŠ 42,04 € 15.01.2013 PP
3009/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 482,83 € 15.01.2013 PP
3008/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 351,16 € 15.01.2013 PP
3007/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
potraviny ŠJ 109,10 € 15.01.2013 PP
3006/2013 Obec Čaklov
IČO: 00332291
príspevok na stravu zamest. 4,41 € 15.01.2013 PP
3005/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
IČO: 44291809
plyn obecné budovy 1279,00 € 15.01.2013 PP
3004/2013 ZMOS Bratislava
IČO: 0012007
členské príspevok 2013 396,80 € 15.01.2013 PP
3003/2013 INPROST s.r.o.
Bratislava
IČO: 31363091
obecné noviny na rok 2013 52,00 € 15.01.2013 PP
3002/2013 AJFA + AVIS s.r.o.
Žilina
IČO: 31602436
publikácia - Mzdy 49,50 € 15.01.2013 PP
3001/2013 SESO- spol s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 17082480
strava zamestnancov OcÚ 22,22 € 15.01.2013 PP

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024