Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2023