Zverejnené zmluvy 2015

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Dodatok k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8000961015

SPP- distribúcia a.s. Bratislava IČO:35910739

zmena technických podmienok zo dňa 2.11.2015 nové technické podmienky vyhotovené dňa 23.12.2015

viď zmluva o pripojení č.8000961015

28.12.2015

5.1.2016

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 900 74 15

Komunálna poisťovňa Bratislava IČO:31595545

pripoistenie MŠ -didaktické balíčky MŠ 

59,78 €

18.12.2015

21.12.2015

Dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve 149/2014 uzatvorenej 1.12.2014

Emília Sabolová Cementárska 346/21 Bystré IČO:46047972

prenajatie zariadení prenajímateľa 

300.-€

18.12.2015

18.12.2015

 Zmluva o dielo

CUBS s.r.o.Masarykova 21 Košice IČO:36572799

vypracovanie bezpečnostnej smernice kamerový systém

150.-€

7.12.2015

9.12.2015

Poistná zmluva - úrazové poistenie dobrovoľnícka služba, december 2015

KOOPERATIVA, a.s.

Bratislava

IČO: 00 585 441

úrazové poistenie - dobrovoľnícka služba

5,76 €

30.11.2015

1.12.2015

Zmluva o pripojení do distribučnej siete 8000961015

SPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b Bratislava 

IČO:35910739

nainštalovanie meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu

216,36 €

19.11.2015

19.11.2015

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

KOOPERATÍVA a.s.

Bratislava

IČO: 00585 441

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

45,64 €/ročne

3.11.2015

4.11.2015

Poistná zmluva skupinové úrazové poistenie U12- dobrovoľnícka služba

KOOPERATÍVA a.s.

Bratislava

IČO: 00585 441

úrazové poistenie - dobrovoľnícka činnosť 

2,88 €

30.10.2015

30.10.2015

Nájomná zmluva č.217/2015

Zdenko Goroľ a Iveta Goroľová r.Tancošová  

   nájom za byt  

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.216/2015

Michal Goroľ a Dagmar Goroľová r.Ovšáková Čaklov 616/1 

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.215/2015

Dušan Tancoš a Albína Tancošová r.Mitrášová Čaklov 622/3

nájom za byt

 436,56 €/ročne 

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.214/2015

Michal Giňo Čaklov 622/2

nájom za byt 

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.213/2015

Milan Kotľár a Iveta Kotľárová r.Giňová Čaklov 622/1

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.212/2015

Igor Ovšák  a Renáta ovšáková r.Mitrášová Čaklov 621/3

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.211/2015

Vladimír Ovšák a Oľga Ovšáková r.Giňová Čaklov 621/2

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.210/2015

Peter Giňo a Adriana Giňová r.Tancošová Čaklov 621/1

nájom za byt 

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.209/2015

Dušan Ovšák a Nataša Ovšáková r.Ovšáková Čaklov 620/3

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.208/2015

Zdeno Huňák a Jana Huňáková r.Giňová Čaklov 620/2

nájom za byt

436,56 €/ročne 

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.207/2015

Marek Huňák a Nadežda Huňáková r.Daňová Čaklov 620/1 

nájom za byt 

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.206/2015

Monika Goroľová r.Žigmundová Čaklov 619/3

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.205/2015

Iveta Goroľová r.Danková Čaklov 619/2

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.204/2015

Milan Goroľ a Gabriela Goroľová r.Huňáková Čaklov 619/1

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.203/2015

Štefan Ovšák a Renáta Ovšáková r.Vidličková Čaklov 618/3

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.202/2015

Maroš Goroľ a Tatiana Goroľová r.Kotľárová Čaklov 618/2

nájom za byt 

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluvy č.201/2015

Róbert Goroľ a Marcela Goroľová r.Huňáková Čaklov 618/1

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.200/2015

Štefan Giňo a Adela Giňová r.Tancošová Čaklov 617/3

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.199/2015

Jaroslav Kroka a Mária Kroková r.Bystrá Čaklov 617/2

nájom za byt

436,56 €/ročne 

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva 

č.198/2015

Peter Giňo a Gabriela Giňová r.Kotľárová Čaklov 617/1

nájom za byt 

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.197/2015

Stanislav Goroľ a Andrea Goroľová r.Kotľárová Čaklov Čaklov 616/2 

nájom za byt 

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.196/2015

Miroslav Huňák a Júlia Huňáková r.Bužová Čaklov 615/3

nájom za byt

436,56 €/ročne 

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.195/2015

Jozef Huňák a Mariana Huňáková r.Tatárová Čaklov 615/2

nájom za byt 

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.194/2015

Miroslav Goroľ a Iveta Goroľová r.Ovšáková Čaklov 615/1  

nájom za byt

436,56 €/ročne 

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.193/2015

Martin Kotľár a Agnesa Kotľárová r.Kotľárová Čaklov 614/3

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluvy č.192/2015

Peter Balog a Renáta Balogová r.Huňáková Čaklov 614/2

nájom za byt 

436,56 €/ročne 

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.191/2015

Jozef Kotľár a Alena Kotľárová Čaklov 614/1

nájom za byt

436,56 €/ročne 

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.190/2015

Marián Ovšák  a Jarmila Kotľárová Čaklov 613/3  

nájom za byt 

436,56 €/ročne 

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.189/2015

Peter Kotľár a Darina Kotľárová r.Ovšáková Čaklov 613/2

nájom za byt

436,56 €/ ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.188/2015

Štefan Huňák a Božena Huňáková r.Tancošová Čaklov 613/1

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.187/2015

Ján Ovšák a Jana Ovšáková r.Feriová Čaklov 612/3

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.186/2015

Zdenek Kroka a Iveta Kroková r. Gabčová Čaklov 612/2  

nájom za byt

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Nájomná zmluva č.185/2015

Milan Kima a Gabriela Kimová r.Tancošová Čaklov 612/1

nájom za byt 

436,56 €/ročne

26.10.2015

26.10.2015

Zmluva o dielo a dodaní kamerového systému

Vladimír Demčák Soľ 262

IČO : 48072923

dodávka a montáž kamerového systému v obci Čaklov 2.etapa

7505.- €

20.10.2015

22.10.2015

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti

Mária Plachá Železiarenska 15, Košice a Janette Plachá Železiarenska 15, Košice 

prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti

675.- €

30.9.2015

12.10.2015

Zmluva o dielo č.39/2015

VODOSTAV s.r.o.

Vranov nad Topľou

IČO: 36 467 944

Výstavba spevnenej plochy na rómskej osade IBV v intraviláne obce Čaklov

11 291,76 €

7.10.2015

8.10.2015 

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o.

Vranov nad Topľou

IČO: 47 691 859

zber,preprava a manipulácia s biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

1kontajner/6,25 €

30.9.2015

5.10.2015

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností

Stanislav Berta Čaklov č.3 a Darina Sabovíková Čaklov č.2

prevod vlastníckého práva k nehnuteľnostiam

17 529,60 €

30.9.2015

5.10.2015

 Úrazové poistenie aktivačná činnosť

Kooperatíva a.s.

Bratislava

IČO:00 585 441 

 skupinové úrazové poistenie 

aktivačná činnosť

 43,20

1.10.2015 

1.10.2015 

Úrazové poistenie dobrovoľnícka služba

Kooperatíva a.s.

Bratislava

IČO: 00 585 441 

skupinové úrazové

poistenie dobrovoľnícka služba

4,32 €

1.10.2015

1.10.2015

Úrazové poistenie DS

Kooperativa a.s.

Bratislava

IČO: 00 585 441

skupinové úrazové poistenie

5,04 €

1.9.2015

1.9.2015

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy ZoP/2015/410

Východoslovenská distribučná a.s.

Košice

IČO: 36 599 361

Čaklov IBV -úprava technologickej časti trafostanice a rozšírenie NN distribučnej sústavy

1575.- €

25.8.2015

25.8.2015

Zmluva o dielo

MOUREZ s.r.o.

Vranov nad Topľou

IČO: 36 486 485

oprava živičného krytu miestnej komunikácie 

35 901,46 €

14.8.2015

14.8.2015

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Kooperativa a.s.

Bratislava

IČO: 00 585 441

poistenie zodpovednosti za škodu

151,00 €

10.08.2015

10.08.2015

Zmluva č.79/2015/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Prešov IČO: 00151866

Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému v obci Čaklov 2.etapa 

6000.-€

5.8.2015

5.8.2015

Úrazové poistenie - aktivačná činnosť

Kooperativa a.s.

Bratislava

IČO: 00 585 441

skupinové úrazové poistenie

80,64

31.07.2015

31.07.2015

Nájomná zmluva č.02220/2015-PNZ P40851/15.00

Slovenský pozemkový fond Bratislava

IČO: 17335345

prenájom pozemkov

40 €/ročne 

20.07.2015

20.07.2015

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka číslo: 353 0084984

Kooperativa a.s. Bratislava  

IČO: 00 585 441

poistenie kosačky-ručnej

17,85 € 

20.07.2015

20.07.2015

Zmluva č.24 017 o poskytovaní služieb

Marius Pedersen a.s. Trenčín IČO: 34115901

pravidelný zber, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 

cena je výsledkom verejného obstarávania

8.7.2015

8.7.2015

Zmluva o dielo č.37/2015

INBAP s.r.o.Vranov n.T. IČO: 44 700 571

oprava miestnej komunikácie - Záhumne v intraviláne obce Čaklov

35 862,67 €

01.07.2015 

02.07.2015

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

HOOK s.r.o. Košice IČO :36 216 224

dodávka čestvej zeleniny a ovocia pre ŠkJ

v súlade s aktuálnymi platnými predpismi

08.06.2015

09.06.2015

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka číslo : 6 569 016 370

Kooperatíva a.s.Košice

IČO : 00585441

zákonné poistenie služ.auta VOLKSWAGEN

 od 21.5.2015 do 20.5.2016

ročne

103.- € 

21.05.2015

21.052015

Kúpna zmluva č.Z20157310_Z

MADA Slovakia s.r.o.Košice

IČO :00617431

nákup akordeóna pre FsK Čaklov

1599,60€

18.5.2015

18.5.2015

Poistná zmluva

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava IČO:31 595 545 

poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí  pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie 

929,29 €/ročne

11.5.2015

12.5.2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických prác a inžinierskej činnosti

Stanislav Kmec -geodetické práce Dlhé Klčovo

IČO : 40052150

poskytovanie služieb v oblasti geodetických prác a inžinierskej činnosti  

podľa tabuľky špecifikácie cien geodetických prác

28.4.2015

05.05.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telecom a.s.

Bratislava, IČO: 35763469 

aktivácia internet XL-ADSL

19,99/mesačne

05.05.2015

05.05.2015

Poistná zmluva

KOOPERATIVA a.s. Bratislava IČO: 00585441

 skupinové úrazové poistenie koordinátorov AČ

7,78 €

29.4.2015

30.4.2015

Mandátna zmluva

RNDr.Vladimír Hričák

Nákup akordeóna

realizácia elektronickej aukcie 

1.-€

27.4.2015

28.4.2015

Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby

Mgr.Miroslav Veliký

Mivex 

Zámutov 33,094 15

zabezpečovanie a vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v zmysle §30a a §30d odst.13 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

50€ bez DPH za dokumentáciu

a

 1€ bez DPH mesačne za zamestnanca

01.04.2015

02.04.2015

Poistná zmluva

KOOPERATIVA a.s. Bratislava IČO : 00585 441

skupinové úrazové poistenie koordinátorov AČ

7,78 €

31.3.2015

01.04.2015

Zmluva o dielo a dohoda o dodaní tovaru

Bartolomej Zubko

Dávidov 251

IČO: 37350838

výstavba plotu

ZŠ Čaklov

10 975,13 €

30.3.2015

31.3.2015

Rámcová dohoda

Extratech s.r.o.Vranov nad Topľou IČO: 36463825 

dodávka elektrického a motorového náradia

cena je stanovená so zákonom č.18/1996 Z.z.a vykonavacou vyhláškou č.87/1996 Z.z.

30.3.2015

31.3.2015

Rámcová dohoda

MITRU s.r.o.Hanušovce n.T.IČO:47488565

dodávka nábytku

cena stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. a vykonávacou vyhláškou č.87/1996 Z.z.  

30.3.2015

31.3.2015

Rámcová dohoda

Ondřej Fober-FOBER Vranov n. T. IČO : 34331956

dodávka vodoinštalačného, kurenárskeho, železiarskeho a ostaného materiálu 

cena stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. a vykonávacou vyhláškou č.87/1996 Z.z.

30.3.2015

31.3.2015

Rámcová dohoda

Ondřej Fober-FOBER Vranov n.T. IČO : 34331956 

dodávka plynových kotlov 

cena stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z.a vykonávacou vyhláškou č.87/1996 Z.z.

30.3.2015

31.3.2015

Rámcová dohoda

Ing. Michal Dvorjak Čierne n.T.IČO: 33271887

podporná aktivita riadenia projektov vyplývajúcich zo zmlúv o NFP,príprava žiadosti o platbu,príprava MS,navrhovanie a riešenie žiadostí o zmeny v rámci projektu

13 €/hod

30.3.2015

31.3.2015

Rámcová zmluva

Ing.Marián Kušnír MARIT Vranov nad Topľou

IČO : 47782064

uskutočnenie služieb počítačov, multifukčných zariadení, oprava, údržba počítačovej siete a koncových zariadení 

cena stanovená v súlade so zákonom o cenách č.18/1996Z.z. a vykonávacou vyhláškouč.87/1996 Z.z.

24.3.2015

27.3.2015

Zmluva č. 10085/2015 o nájme poľnohospodárskych pozemkov

ORAGRO-V,s.r.o.

029 62 Oravvské Veselé 374

IČO : 31734766

nájom poľnohospodárskych

nehnuteľnosti viď príloha k nájomnej zmluve č.10085/2015

496,33 €/ ročne 

04.03.2015

05.03.2015

Poistka č.6 583 586 054 KOOPERATIVA a.s.Bratislava IČO:00 585 441 individuálne úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť  5,04 € 01.03.2015 02.03.201
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa
Bratislava
IČO: 31595545
poistenie majetku MŠ 23,16 €/ročne 01.03.2015 02.03.2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov n.T.

IČO: 00332933

záujmové vzdelávanie detí a mládeže od 5 do 15 rokov 

370.-€

23.02.2015

23.02.2015

Poistná zmluva KOOPERATIVA a.s. Bratislava IČO:00 585 441 skupinové úrazové poistenie U12 108 € 19.02.2015 20.02.2015
Poistná zmluva KOOPERATIVA a.s.
Bratislava
IČO: 00 585 441
úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 3,20 € 17.02.2015 18.02.2015
Zmluva o dielo MUDr. Tibor Kočiš posudzovanie odkázanosti FO na pomoc inej FO pri jednotlivých činnostiach 15 €/ za jeden posudok 14.2.2015 16.2.2015
Poistná zmluva
Návrh poistnej zmluvy
Kooperatíva a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
poistenie stavby - revitalizácia centra rómskej osady 165,05 €/ročne 06.02.2015 16.02.2015
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka číslo : 6 579 667 919

Kooperatíva a.s. Košice IČO: 00585441

poistenie traktorovéhoprívesu od 15.4.2015 do 14.4.2016

25,95 € /ročne

26.01.2015

28.01. 2015

Kúpna zmluva Jakub Dušička
Ružomberok
IČO: 47930390
šport pre deti a mládež dodávka športových potrieb a o oblečenia 7.839,90 € 20.1.2015 28.1.2015
Licenčná zmluva Mgr. Anton Polák
Tuhrina
IČO: 41 992 288
počítačový program  "KATASTER Net" 34,00 € 15.1.2015 15.1.2015
Rámcová dohoda ALDA s.r.o.
Hudcovce
IČO: 36463116
nákup kancelárskych potrieb do naplnenia finančných limitu 19.990,00 € 15.1.2015 15.1.2015
Kúpna zmluva Daniela Kaliášová
Cintorínska 338/17,093 03 Vranov n.T.
prevod vlastníckeho prava k nehnuteľnosti  
č.p. 1400/58 vo výmere 400 m2
1.400,00 € 12.01.2015 12.01.2015
Kúpna zmluva Prometeus - SL s.r.o.
Strará Ľubovňa
IČO: 36463906
tovar pre materiálno-technické zabezpečenie DHZ Čaklov 6.975,60 € 8.1.2015 8.1.2015
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č. 6 582 710 260

Kooperatíva a.s.

Košice

IČO: 00585441

zákonné poistenie služobného auta

Peugeot 

97,75 €/ročne 

9.1.2015

9.1.2015

Rámcová dohoda EDISON s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 46694447
nákup elektromateriálu do naplnenia finančného limitu 19.990,00 € 5.1.2015 5.1.2015
Mária Kolesárová
Vranov n.T.
IČO : 33261211
nákup hygienických a čistiacich potrieb
do naplnenia finančného limitu
19.990,00 €
5.1.2015
5.1.2015
Slovenská  republika -Štatistický úrad Bratislava IČO : 00166197
výpožička tabletov - sčítanie obyvateľov v roku 2021
viď zmluva
4.12.2020
9.12.2020

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024